Du är här

Program

På denna sida hittar du information och material om scoutprogrammet och dess delområden, Sjö- och UTE-verksamhet, Internationell scouting, tävlingar och annat stödmaterial för förverkligandet av scouting. 

Som stöd för programverksamheten i FiSSc finns Programgruppen och regionkoordinatorn med ansvar för program. Programgruppen stöder och utvecklar programverksamheten och producerar material som stöder programevenemang. Andra uppgifter är att hålla kontakt med FS motsvarande grupper och att delta på FS förstärkta program- och utbildningsutskottsmöten.

Sjörådet, utegruppen och internationella gruppen är undergrupper till program och deras ordförande har närvaro- och yttranderätt på programgruppens möten.

 

Luokittelu: