Du är här

Young Spokespeople

Här hittar du grundläggande information om YSP-verksamheten.

Mera information om YSP finns på deras egen sida ysp.partio.fi och om kursen här.

 

Young Spokespeople - Mediaambassadörer

Vilken som helst aktiv scout i 15-22 års ålder som vill påverka Finlands Scouters och scoutdistriktens kommunikation kan ansöka om att få bli medieambassadör. Varje år får ungefär 25 nya YSPar (medieambassadörer) möjlighet att fungera både i landsomfattande och lokala kommunikationsuppdrag. Medieambassadörernas uppdrag varierar enligt YSPens egna intressen och var i landet hen bor. Uppdragen kan hänga ihop med såväl Finlands Scouters landsomfattande projekt som distriktets (Finlands Svenska Scouters) egna evenemang och aktiviteter som YSParna själva ordnar. Medieambassadörerna har varit med och förverkligat kampanjen "En god gärning", berättat om scouting för både lokala och landsomfattande medier och arrangerat egna aktiviteter som gett scoutingen positiv synlighet.

Bakgrund

YSP, eller Young Spokespeople-konceptet, härstammar från Stor Britannien år 2007. Den första medieambassadörsutbildningen i Finland ordnades under jubileumsåret 2010 och sedan dess har utbildningen arrangerats årligen. Idag fungerar YSPar i flera olika länder, t ex i Sverige fungerar Scouternas Unga Talespersoner.

För vem passar uppdraget som medieambassadör?

Är du utåtriktad och vill ge scouting positiv synlighet? Är du aktiv scout? Vill du berätta hur fantastisk hobby scoutingen är?

Ansökningstiden till nästa års YSP-kurs börjar under hösten 2014 och uppdarget som medieambassadör börjar genast efter kursen i januari 2015. YSPar söks från alla distrikt och FiSSc. Noggrannare ansökningsanvisningar publiceras under hösten 2014 på webbsidan och Facebook, så håll ögonen öppna!

 

Kontaktuppgifter

YSP-gruppens ledare: 
Kaisa Huttunen kaisa.huttunen(a)partio.fi