Du är här

Kommunikationskanaler

Kommunikationskanaler inom FiSSc är:

scout.fi
som är Finlands Svenska Scouter r.f.:s webbsida. Sidorna riktar sig främst till inte ännu scouter, föräldrar och andra personer som letar efter information om scouting. På sidorna finns bl.a. info om vad scouting är, information om FiSSc och nyheter.

verksamhet.fi
är en materialbank för aktiva scouter i kårerna. På dessa sidor hittar du material om det mesta som berör den dagliga scoutverksamheten i kåren.

scoutprogrammet.fi
scoutprogrammet är ett gemensamt verktyg för alla scouter. På scoutprogrammet.fi kan du bekanta dig med scoutprogrammet för alla olika åldersgrupper. 

Scoutposten
är FiSSc:s medlemstidning. I tidningen som utkommer 4 ggr/år informerar förbundet bl.a. om aktuella evenemang och händelser. Tidningen innehåller artiklar om kårernas verksamhet men också tips och information om aktuella händelser på scout-, organisations- och ungdomsområdet. Har du tips och idéer om vad som borde stå i tidningen eller önskar du själv komma in med material? Hör då av dig till scoutposten@scout.fi

Kårposten
är förbundets informationspost till alla kårerna och innehåller aktuell information från förbundet till kårerna. Kårposten skickas ut ca 6 ggr/år och sätts också ut elektroniskt. I materialet informeras också om vad som är aktuellt i FS.

Sociala medier
Förbundet upprätthåller en Facebook-sida. På Facebook finns också sidan FiSSc-ledare som det lönar sig att kontinuerligt följa och hålla ett öga på. Scouterna bloggar och finns också på Instagram, TwitterYoutube och Snapchat. 

Kuksa
Kuksa är FiSSc:s medlemsregister. Registret uppdateras såväl av kårerna själva som av personalen på FiSSc. De uppgifter som finns på Kuksa är konfidentiella och får inte vidareförmedlas till utomstående.

FiSScNät
FiSScNät är ett extranät för medlemmarna. På sidorna kan man leta efter information om aktuella projekt och om vad som är aktuellt i de olika grupperna. På FiSScNät finns också en händelsekalender samt gruppernas protokoll.

Grupplistor
De olika grupperna i förbundet har egna mejlinglistor. På listorna kan grupperna t.ex. diskutera med varandra. På listan Forbundsnytt informerar grupperna kort om vad som bestämts på gruppmötena.

Chefsposten
Chefsposten är FiSSc:s nyhetsbrev för scoutkårernas chefstrio. Chefsposten utkommer 6 ggr/år.