Du är här

Kommunikation

Scouterna är måna om att värna om scoutingens goda rykte och det allra viktigaste verktyget vi har för att stärka vår image är kommunikation. Om vi alla kommunicerar på ett enhetligt sätt påverkar vi tillsammans den bild som finns av scouterna i samhället. 

Hur vi uppfattas påverkas till största del av det vi säger och skriver men också bilder samt det intryck vi ger genom grafiska element bidrar till hur scouterna uppfattas. Om vi tillsammans kommunicerar på ett entydigt sätt når vi  lättare fram med våra budskap.

Scouternas viktigaste kommunikationskanal är du själv. Det du gör och säger uppfattas ofta som något scouterna står för.

Det finns fantastiska möjligheter att berätta om det ni gör för allmänheten genom media. Radio, tidningar och TV är konstant ute efter spännande nyheter att berätta om. Fundera på vad just ni skulle kunna berätta om. 

Luokittelu: