Du är här

Ett mer inkluderande ledarskap - Synliga och osynliga normer i arbetet

12.12.2017 kl. 18-19, Malin Gustafsson

  • Ökad kunskap om jämställdhet och jämlikhet
  • Förståelse för utmaningar och styrkor i arbetet för ett mer inkluderande ledarskap
  • Konkreta tips på hur en kan granska sin verksamhet