Du är här

Ett mer inkluderande ledarskap - Synliga och osynliga normer i arbetet

Utbildare: Malin Gustavsson, Ekvalita

  • Ökad kunskap om jämställdhet och jämlikhet
  • Förståelse för utmaningar och styrkor i arbetet för ett mer inkluderande ledarskap
  • Konkreta tips på hur en kan granska sin verksamhet

 

Video 1 (24:00)

 

Video 2 (38:10)