Du är här

Att känna sig välkommen - Hur hjälpa ett barn i behov av särskilt stöd att trivas i scouterna?

Utbildare: Sandra Hildén

  • Vilka saker är bra att tänka på då ett barn i behov av särskilt stöd börjar i kåren?
  • Hur kan man utnyttja barnets föräldrar och deras kunnande?
  • Hur kan man få de andra barnen i gruppen att välkomna den nya scouten?