Du är här

Stöd till kårchefen

Hurudant är kårchefens uppdrag och vem gör handslaget?

Det är viktigt att kårchefen får en bra start i sitt uppdrag, därför ska kårchefen få ett handslag genast då hen valts. I modellen för kårchefens handslag berättas hur kåren ska gå till väga för att göra ett bra handslag med den nya kårchefen. I modellen behandlas vem som gör handslaget, vem som introducerar till updraget, hurdant stöd kårchefen får och vad som hör till uppdraget. Modellen för kårchefens handlag finns i Kårmappen.

 

Vilken utbildning erbjuds kårchefen?

Kårchefsutbildningen är en utbildningshelhet som fungerar som kårchefens grundutbildning, förhandskravet är scoutledarfullmakt. Utbildningen innnehåller modulerna: Ledarskap inom scoutingen 2, Att leda kårverksamheten, Att leda en vuxengrupp, Att leda en förening, Aktuellt inom scoutingen, Trygg verksamhetskultur i kåren samt Kårens intressentgrupper, intressebevakning och medelanskaffning. Vi rekommenderar att kårchefen går scoutledarfortsättningsutbildningen Treklöver-Gilwell (TG). Scoutledarfortsättningsutbildningen riktar sig till alla scoutledare och det är lämpligt att delta i utbildningen ett par år efter att man fått sin scoutledarfullmakt.

 

Vem stöder kårchefen i uppdraget?

Kårchefens närmaste stödperson är kårcoachen. Kårcoachen har många verktyg för att stöda kårchefen i uppdraget. Behovet av stöd varierar, men alla kårchefer har rätt till kårchefens utbildningskort och tillhörande utvecklingsdiskussion med kårchefen. Kortet är kårchefens verktyg för den personliga utvecklingen som ledare. Kamratstöd får kårchefen via scoutledarträffar, kårchefsträffar och coachträffar.