Du är här

Stöd till kårchefen

Hurudant är kårchefens uppdrag och vem gör handslaget?

Det är viktigt att kårchefen får en bra start i sitt uppdrag, därför ska kårchefen få ett handslag genast då hen valts. I modellen för kårchefens handslag berättas hur kåren ska gå till väga för att göra ett bra handslag med den nya kårchefen. I modellen behandlas vem som gör handslaget, vem som introducerar till updraget, hurdant stöd kårchefen får och vad som hör till uppdraget. Modellen för kårchefens handlag finns i Kårmappen.

 

Vilken utbildning erbjuds kårchefen?

Att leda kåren är en utbildningshelhet som fungerar som kårchefens grundutbildning, förhandskravet är scoutledarfullmakt. Utbildningen innnehåller modulerna: Handslaget och att handleda en vuxen, Att leda och handleda en vuxengrupp, Scoutledarskap, Att leda kårverksamheten samt Att leda en scoutorganisation. Vi rekommenderar att kårchefen går scoutledarfortsättningsutbildningen Treklöver-Gilwell (TG). Scoutledarfortsättningsutbildningen riktar sig till alla scoutledare och det är lämpligt att delta i utbildningen ett par år efter att man fått sin scoutledarfullmakt.

 

Vem stöder kårchefen i uppdraget?

Kårchefens närmaste stödperson är kårinstruktören (kårcoachen fr.o.m 1/2017). Kårinstruktören har många verktyg för att stöda kårchefen i uppdraget. Behovet av stöd varierar, men alla kårchefer har rätt till kårchefens utbildningskort och tillhörande utvecklingsdiskussion med kårinstruktören. Kortet är kårchefens verktyg för den personliga utvecklingen som ledare. Kamratstöd får kårchefen via scoutledarträffar, kårchefsträffar och kårchefsseminarier.