Du är här

Planera kårens verksamhet

Väl planerat är hälften gjort! För att kårens verksamhet ska löpa lönar det sig att planera verksamheten på förhand, tillsammans med kårens alla ledare.

“Ledarna håller 1 gång/månad FKK. Där planeras kommande program för en månad/två månader framåt. Ledarweekend ordnas genast efter nyår och då planeras hela stommen för året. Under ledarweekenden planeras även våren i detalj. Under sommaren planeras höstens verksamhet noggrant. Det finns en ansvarsperson för varje evenemang som bestäms under ledarweekenden. Ibland slås FKK-möten ihop med ledarrekreationskvällar.” (Sjöscoutkåren Vikingarna)

“Planeringen utgår från FiSSc:s händelsekalender så att evenemangen inte ska krocka med varandra.” (Scoutkåren Åfararna)

Alla sätt att planera är bra! Viktigast är att kårens alla ledare är involverade och att ni känner att det fungerar för er. Här är några saker att tänka på då ni planerar kårens år:

  • Vilka är er kårs tyngdpunkter för året?
  • Fundera på vad som gör er kår livskraftig och vad ni kunde göra för att göra den ännu mera livskraftig.
  • Titta på FiSSc:s händelsekalender då ni planerar er egen verksamhet. Utnyttja de evenemang som FiSSc erbjuder och dubbelboka inte veckoslut i onödan!
  • Äventyrsveckan firas i skolorna vid skolstarten. Fundera på hur ni kan dra nytta av kampanjen i er egen medlemsrekrytering!
  • Fundera på om ni kan/vill starta upp en ny vargungeflock i januari.
  • Kolla upp era ledares utbildning och uppmuntra ledarna att anmäla sig till utbildningar som stöder deras uppdrag.
  • Hur syns ni i sociala media? Vill ni synas? Instagram, Facebook, Twitter…- var?
  • Har ni en fungerande hemsida? Om inte - testa kulturhusets gratisversion. Fyll i ansökan här så får ni egna hemsidor: http://ansokan.scout.webbhuset.fi!
  • Planera veckomötena så att det alltid är två ledare på plats.

 

FiSSc:s händelsekalender hittar ni här!