Du är här

Kårens årscykel

Kårens årscykel

Kårens verksamhet fungerar smidigare om ledarna har överblick över årets viktigaste händelser, evenemang och deadlines och kan förbereda sig för vad som behöver göras. Därför har vi skapat en mall för kårens årscykel åt kårerna.

Vardagen och arbetsfördelningen i kårerna kan förstås se väldigt olika ut och t.ex. ansökningstider för lokala understöd varierar, medan vissa saker är lika för de flesta. Ledaruppdragen kan organiseras och fördelas på många olika sätt beroende på vilka traditioner, arbetssätt och ledarresurser det finns i kåren. Årscykeln påverkas också av om kåren håller ett årsmöte eller både vår- och höstmöte, om det är en sjöscoutkår o.s.v. De uppdrag och den ansvarsfördelning som presenteras här är endast ett modellförslag.

Genom att anpassa årscykeln till kåren skapar ni en egen årsklocka som hjälper just er på bästa sätt. Längst ner finns kårens årscykel i ett word-dokument, som kan laddas ner och redigeras så det stämmer överens med er verksamhet.  

Månad

Vilken chefs ansvarsområde? Vem gör?

Vad?

JANUARI

 

 

 

kommunikationsansvarig

Uppdatera kontaktuppgifter och annan information på kårens hemsida / Facebook

 

kommunikationsansvarig

Uppdatera gruppernas mötestider på kårens hemsida

 

programchef

Gå igenom eventuell kölista och fyll de grupper där det finns lediga platser

 

uppdragschef / medlemsregisteransvarig

Registrera nya medlemmar i Kuksa

 

uppdragschef

Ge introduktion till nya ledare och se till att de blir introducerade i verksamheten

 

uppdragschef el. programchef

15.1 DL Anmälningar till FiSSc:s utbildningar/evenemang under våren (februari-april) och till FS TG-utbildningar

 

uppdragschef / medlemsregisteransvarig

Uppdatera kårmedlemmarnas uppdrag i Kuksa

 

uppdragschef

Gör handslag med nya ledare och mellanhandslag med ledare vars uppdrag fortsätter

 

programchef

Checka vårens program och evenemang. Har alla ledare koll på vad de ska göra? Uppdatera kårens verksamhetskalender och informera om den till medlemmar och föräldrar t.ex via ett terminsbrev

 

programchef

Börja fundera på sommarläger 

 

kårchef / ekonom el. kårsekreterare

Gör bokslut och verksamhetsberättelse och för dem till verksamhetsgranskarna

 

kårchef / kårsekreterare

Fyll i årsrapporten. Skapa ett rapporteringssystem för kårens verksamhet så att det är lätt att fylla i årsrapporten nästa gång, t.ex. genom att systematiskt skapa kårens evenemang i Kuksa

 

kårchef / kårsekreterare

15.1 DL för att ansöka om utmärkelsetecken

 

kårchef / kårsekreterare

Skicka information om uppdaterade kontaktuppgifter till understödsföreningar, staden och andra samarbetspartner

 

kårchef / kårsekreterare eller kårekonom

Uppdatera vid behov faktureringsadressen till alla som skickar räkningar till kåren (t ex om kårekonomen bytts ut): Kuksa, försäkringsbolag, hyresvärd o.s.v.

 

kårchef / kårsekreterare

Om kåren har ett FO-nummer: uppdatera kontaktuppgifterna i företags- och organisationsdatasystemet (YTJ)

 

kårchef / kårsekreterare eller kårekonom

Gör eventuell årsrapportering till understödsorganisation (om kåren har en sådan)

 

kårchef/ kårsekreterare eller kårekonom

Kolla DL för vårens ansökningar om bidrag och stipendier

 

medlemsregisteransvarig

Följ med medlemsansökningar i Kuksa och eventuell kö

FEBRUARI

 

 

 

kårchef/ kårekonom eller kårsekreterare

Ansök om bidrag från staden eller kommunen. Ansökningstiderna kan variera beroende på orten. Kontrollera vad som gäller för kårens hemort. 

 

programchef

Thinking Day. Du hittar info och tips på WAGG:s hemsidor

 

programchef

Boka förläggningsstuga för hösten om det behövs för kåren

MARS

 

 

 

kårchef/ medlemsregisteransvarig

Årsmöte --> uppdatera uppdragen i Kuksa. Kolla också att kårens kontaktuppgifter är rätt ifall t.ex. kårchefen byter

 

kårchef

Meddela uppdaterade personuppgifter Patent- och registerstyrelsen (PRH)

 

kårchef, programchef och uppdragschef

FiSSc Vårmöte

APRIL

 

 

 

kommunikationsansvarig

Förskolekampanj - Lilla Scoutveckan

 

programchef

Scoutveckan, Sankt Göran

 

programchef

Börja planera uppflyttning för de scouter som byter åldersgrupp på hösten

 

programchef

Kom överens om tidpunkt och ansvarsperson för uppflyttningarna

 

uppdragschef/ programchef

15.4 DL Anmälningar till FiSSc:s utbildningar/evenemang (maj-september)

 

kårchef/ kårsekreterare

15.4 DL utmärkelsetecken (kan delas ut på sommarlägren)

 

kårchef/ kårekonom eller kårsekreterare

Gör eventuell bidragsansökan till staden/kommunen (för läger mm.) om sådan möjlighet finns

MAJ

 

 

 

kommunikationsansvarig

Lägg upp info om höstens grupper på hemsidan

 

uppdragschef

Avtacka alla ledare

 

uppdragschef

Informera om lediga uppdrag och rekrytera nya ledare

 

uppdragschef

Sprid info om höstens utbildningar till ledarna och gör utbildningsplan

 

programchef

Anmäl kårens sommarläger till FiSSc

 

kårchef / kårsekreterare

Skicka in båtbesiktningsintyg till kansliet

 

programchef

Kolla läget med ledare för höstens grupper (grupper som fortsätter och nya grupper)

 

programchef / lägerchef

Finslipa detaljerna inför sommarlägret

 

kårchef/ kommunikationsansvarig/ programchef/ uppdragschef

Planera hösten: marknadsföring av kåren, rekrytera vuxna och locka med nya medlemmar. Kolla om det finns något sommarevenemang på orten som kåren vill delta i

 

Alla

Vårfest!

JUNI

 

 

 

kommunikationsansvarig

Uppdatera och printa reklam och marknadsföringsmaterial. Du kommer väl ihåg materialbanken!

 

kommunikationsansvarig

Uppdatera vid behov gruppernas mötestider på hemsidan

 

kommunikationsansvarig

Skriv ut anvisningar för hur man anmäler sig till grupperna på kårens hemsida

 

programchef

Lägerdags för en del!

 

kårchef/ kårsekreterare

Samla ihop info om vårens evenemang och verksamhet med tanke på årsrapporten

 

kårchef/ kårekonom eller kårsekreterare

Följ upp ekonomin för våren om det behövs

JULI

 

 

 

uppdragschef

Du är kanske på TG

 

programchef

Sommarläger!!

 

programchef

Kolla upp läget med höstens gruppledare efter att besluten om studieplatser har publicerats 

AUGUSTI

 

 

 

uppdragschef / kommunikationsansvarig

Se till att kåren syns på evenemang på orten (d.v.s. marknadsföring och rekrytering)

 

kårsekreterare/ kommunikationsansvarig

Registrering av nya medlemmar

 

kommunikationsansvarig

Uppdatera vid behov informationen på hemsidan

 

kommunikationsansvarig

Skolkampanjen - Äventyrsveckan

 

uppdragschef

Ge introduktion till nya ledare och se till att de blir introducerade i verksamheten

 

uppdragschef

Handslag för nya ledare och mellanhandslag för ledare vars uppdrag fortsätter

 

programchef

Läger

 

programchef

Veckomötena kör igång

 

programchef

Checka höstens program och evenemang. Har alla ledare koll på vad de ska göra? Uppdatera verksamhetskalendern och informera om den till medlemmar och föräldrar t.ex via ett terminsbrev

 

kårchef/ sekreterare

Se till att alla ledare som behöver det får nycklar till kårlokalen

 

kårchef

Ledarna samlas efter sommaren för att kolla läget inför hösten. Informera om mötestider på hemsidan/FB

 

kårchef

Kolla att alla ledare har gjort Tryggt tillsammans-utbildningen. Kåren utser en trygghetsperson.

 

medlemsregisteransvarig

Följ med medlemsansökningar i Kuksa och eventuell kö

 

medlemsregisteransvarig

Uppdatera kårmedlemmarnas uppdrag i Kuksa

 

uppdragschef

Välj julkampanjchef och börja planera kampanjen bland ledarna. 

SEPTEMBER

 

 

 

kårchef/ kommunikationsansvarig/ programchef

Föräldrakväll för scouternas föräldrar och varför inte en inbjudan till kårens utflykt

 

kårchef/ kårekonom eller kårsekreterare

Kanske det igen finns något bidrag att söka av staden eller kommunen

 

kårchef/ kårsekreterare

I många kårers stadgar sägs att höstmötet ska hållas mellan september och november. Börja redan nu förberedelserna inför höstmötet med verksamhetsplan, budget, val av styrelse mm. 

 

uppdragschef/ programchef

15.9 DL Anmälan till FiSSc:s kurser och evenemang under hösten (oktober - december)

 

kårchef/ sekreterare

15.9 DL utmärkelsetecken

 

medlemsregisteransvarig

Skriv in nya medlemmar i Kuksa

OKTOBER

 

 

 

programchef/ kommunikationsansvarig

Kolla om det finns behov och möjlighet att fylla på grupperna

 

kårchef

FiSSc:s höstmöte. Kolla fullmakter, kårens representanter mm.

 

kårchef

Verksamhetsplanering för nästa år. Kolla in dokumentet FiSSc-året då det kommer med kårposten

 

kårchef

Beroende på när kåren håller årsmöte eller höst- och vårmöte kan det nu vara dags att ordna ett planeringsmöte för kårens ledare inför nästa år. Fundera på allt från åldersgruppernas detaljplanering till långsiktsplaner med tanke på hur kåren vill se ut om fem år. Gör en konkret arbets- och ansvarsfördelning med namngivna personer. Vem sköter adventskampanjen? Vem ansvarar för sommarläger? Vem söker bidrag och understöd? Vem koordinerar Scoutveckan? o.s.v.     

 

kårchef/ sekreterare/ kommunikationsansvarig

Adventskalenderkampanjen startar 15.10. Det är en bra idé att ställa upp ett mål och informera medlemmarna och deras föräldrar om det här innan kampanjen kör igång.

NOVEMBER

 

 

 

programchef/ uppdragschef/ kommunikationsansvarig

Förberedelser inför våren: informera på förhand om grupper, ledare och eventuella förändringar i mötestider på hemsidan. 

 

uppdragschef/ programchef

15.11 DL Anmälan till FiSSc:s kurser och evenemang under vintern (december-februari)

 

kårchef/ sekreterare

15.11 DL utmärkelsetecken

 

kårchef/ julkampanjchef

Full fart på kalenderförsäljningen

 

kårchef

Fortsätt planeringen av nästa års verksamhet.

 

kårchef

Donera två adventskalendrar till samarbetsparter, t.ex. kyrkoherde eller ungdomsarbetare

DECEMBER

 

 

 

kommunikationsansvarig/ uppdragschef

Uppdatera informationen om vårens verksamhet på hemsidan

 

uppdragschef

Kom ihåg att tacka ledarna

 

programchef/ kårchef

Kårens julfest och eventuella ceremonier i samband med den (scoutlöfte, uppflyttning mm)

 

kårchef

Julhälsningar till understödsföreningar och -personer, samt ledare

 

kårchef

Utvärdera ledarnas och styrelsens arbete under året

 

 

 

Luokittelu: