Du är här

Kåren växer

Växande kårer är välmående kårer! Det finns flera sätt för en kår att växa, man kan fylla existerande grupper, starta nya grupper, rekrytera nya ledare eller be med föräldrar. Nedan hittar ni verktyg för att rekrytera, göra bättre och vara mera synliga!

 

Rekrytera!

Involvera föräldrar

Har ni i kåren funderat på att involvera föräldrar? Föräldrar kan hjälpa er med alla möjliga större och mindre sysslor, vilket frigör kårens ledare så att ni kan satsa på att verkligen leda kårens verksamhet. Hur gör man? Föräldrar nås lätt per e-post och det allra smidigaste är att skicka ut ett elektroniskt formulär med idéer på uppgifter som föräldrar kan hjälpa till med.Formuläret kan se ut t.ex. så här (länken leder till en Google form, som du kan kopiera, editera och ändra så att det passar just din kår). Här hittar ni beskrivningar på uppgifter som föräldrar kan hjälpa till med, skicka gärna ut dessa i samband med formuläret.

Här nedan finns ett färdigt rekryteringsformulär (Föräldrar, kom med) som ni kan dela ut till föräldrar antinger per e-post eller printat på papper (tyvärr går det inte att fylla i pdf:en elektroniskt). Det är lätt för dem att fylla i vad de kan göra, hur ofta de vill ställa upp och hur man bäst får kontakt med dem.     

Ett tips är också att be föräldrar med på kårens evenemang redan i anmälningsskedet. Ofta skriver vi att evenemanget är för vargungar, äventyrsscouter o.s.v. men varför inte nämna också föräldrarna. Speciellt föräldrar som har scoutbakgrund kan bli ivriga på att delta!

Ledarrekryteringskarta

Kolla in ledarrekryteringskartan för bra tips!  

Lilla scoutveckan

Förskoleelever får under scoutveckan (i slutet av april) bekanta sig med scouting genom materialpaketet Lilla scoutveckan. Förskolelärarna förverkligar Lilla scoutveckan enligt den tidtabell som passar dem bäst. Materialpaketet innehåller instruktioner för roliga scoutrelaterade temadagar och en handbok till förskoleläraren. Materialet utgår ifrån fem olika teman: scoutfärdigheter, första hjälpen, mångfald, samarbete och natur. För varje tema finns olika uppgifter som gruppen kan genomföra. Varje förskolebarn får ett scoutpass, i scoutpasset klistrar hen in ett klistermärke för varje genomförd uppgift.Lilla scoutveckans material hittar ni här.

VU-7

Scoutprogrammet är för barn och unga i åldern 7-22 år men i de flesta kårer börjar vargungarna då de är 8 år gamla. Om det är svårt att fylla vargungegruppen, eller om kåren vill starta en ny vargungegrupp kan det vara en bra idé att ta in 7 åringar i varungeflocken. VU7 materialet vägleder er på vägen med 25 steg.

Äventyrsveckan

Skolelever får under hösten bekanta sig med scouting genom materialpaketet Äventyrsveckan. Läraren förverkligar Äventyrsveckan enligt den tidtabell som passat klassen bäst. Materialpaketet Äventyrsveckan lämpar sig för att skapa och stärka gruppandan i början av läsåret. Lärarens handbok består av instruktioner för uppgifter från fem olika områden: scoutseder, hantverk, spårning, första hjälpen och närmiljön. För varje område finns en berättelse som läses upp innan uppgifterna görs. I samband med uppgifterna finns också lämpliga lekar. Eleven får ett klistermärke i sitt äventyrspass efter avklarad uppgift. När hela äventyrsveckan är genomförd får eleven ett tygmärke. Äventyrsveckans material hittar ni här!

 

Göra bättre!

FiSSc-spel: Mot ett livskraftigt FiSSc

Hur livskraftig är er kår? Spela livskraftigt FiSSc-spelet och se vem som kommer först i mål!

Kårens strategidag

En strategidag finns till för kårens ledare! Det är ett tillfälle där hela ledargänget samlas för att fundera på kårens nuläge och framtid. Ledarna får chansen att tillsammans fundera på kårens målsättningar och framtid. Med hjälp av materialet kårens strategidag förverkligar ni lätt en dylik dag för kårens ledare. Materialet består av flera olika delar, ni kan fritt plocka ihop en för er kår lämplig helhet! Planen tar er smidigt igenom förberedelserna, genomförandet och utvärderingen.

Utveckla kåren

Välmående kårer utmärks av att hela kåren fungerar som ett team, kåren har tydliga mål med sin verksamhet och kåren har förenklat ledarrollerna så att det är tydligt vad var och en förväntas göra. Det finns fyra utmärkande drag för attraktiva kårer:

  • Ambitioner: Kåren har långsiktiga, uttalade och tydliga mål.
  • Laganda: Hela kåren fungerar som ett team!
  • Ledarskap: Ledarskapet är tydligt och fungerande och samlar kårens alla ledare. Ledningen fungerar som vägvisare och kåren arbetar kontinuerligt med att utbilda sina ledare.
  • Rutiner: Goda rutiner för den löpande verksamheten.

Med hjälp avmaterialet utveckla kåren kan kåren hitta sina starka och svaga punkter och fundera på utvecklingsbehovet.

 

Vara mera synliga!

Kårens hemsidor

Saknar er kår en hemsida? Är det evigheter sedan någon visste hur de gamla sidorna skulle uppdateras? FiSSc erbjuder er gratis hemsidor via Kulturhuset. 

Sociala medier

Synlighet på sociala medier är ett bra sätt att berätta om och visa upp kårens verksamhet. När ni publicerar inlägg är det bra att tänka på vilken bild av kåren som förmedlas utåt. Glada miner, roliga sysselsättningar och positiva budskap är lockande!