Handslag

Handslaget är en viktig del av varje scoutledares uppdrag. Handslaget är en överenskommelse gällande uppdraget. Under handslagsdiskussionen kommer de två parterna överens om ramar, arbetsfördelning, kommunikation, visioner och stöd gällande uppdraget. Samtidigt sätter man upp personliga utvecklingsmål och lär känna varandra. Alla dessa element utvärderas och följs upp med uppdaterade och avslutande handslagsdiskussioner.

Det finns olika tillvägagångssätt för att göra handslag. Vanligtvis utser den ansvariga gruppen för en kurs eller ett evenemang en handledare som gör handslag med stabsschefen som i sin tur gör handslag med sin stab. 

I presentationen nedan kan du läsa mera om handslag!