Du är här

Bästa stället att göra frivilligarbete - enkäten

Svaren från Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten skickas till alla scoutkårer efter att svarstiden är slut. Alla kårer får tillgång till medeltalen i FiSSc och de scoutkårer som har mer än 5 svarande får därtill sina egna resultat. Här kan du läsa en sammanställning över FiSSc:s medeltal 2017!

När ni går igenom resultatet kan det löna sig att komma ihåg att ingen organisation fungerar perfekt och ett nummer berättar aldrig allt. Svaren kan fungera som en bra grund för diskussion och med hjälp av länkarna under kan ni hitta förslag på hur ni kan utveckla de olika delområdena!

Är det något viktigt som saknasHittade du inte vad du sökte? Blev det för ytligt eller kom du på flera tips när du läste? Kontakta oss gärna!

Vi vill att scouting skavara det bästa stället för frivilligarbete. Det betyder att var och en ska känna sig bekväm i gruppen, att gruppen leds på ett bra sätt och att arbetsmängden är lämplig med tanke på de frivilligas aktuella livssituation. Kort sagt så betyder det att alla har roligt i scouterna. Det är jätteviktigt! Scoutingen består av de personer som frivilligt jobbar för den, och det är ni!  

Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten genomfördes för första gången år 2015 och då fick vi svar av 2500 frivilliga på alla nivåer i organisationen.Här har vi samlat olika tips om hur man kunde utveckla verksamheten till att bli ännu bättre. 

Förslag på hur ni kan jobba vidare med de olika frågorna: