Du är här

Utveckla kårens verksamhet

Varifrån får kåren hjälp med att förverkliga scoutprogrammet?

I programgruppen finns programinstruktörer som känner till scoutprogrammet och hur det bäst förverkligas i kåren. Om ni önskar hjälp, tips eller kommentarer beträffande förverkligandet av scoutprogrammet får ni gärna kontakta någon av dem. Alla aktiviteter, märken och tips för utförande hittas på scoutprogrammet.fi.

 

Kåren mår helt bra. Hur kunde vi ännu utveckla verksamheten?

Materialet Utveckla kåren  har utvecklats för att stöda kårerna att utveckla verksamheten. Materialet används med fördel i samarbete med kårens coacher. Utveckla kåren innehåller frågor om kårens verksamhet. Frågorna diskuteras med kårens alla ledare. Med hjälp av frågorna är det lätt att identifiera kårens styrkor och svagheter. Ni väljer själva vilka saker ni vill satsa på att utveckla. Ifall det känns extra viktigt att behandla något tema i Utveckla kåren kan ni använda endast den delen av materialet. Kårens coacher fungerar som utomstående observatörer och handleder kåren i användandet av materialet.

 

Kåren planerar sin verksamhet för ett år i taget. Förändringar orsakar alltid förvirrning bland ledarna. Vilka saker i verksamheten borde vi fundera på i förhand?

Alla kårer är olika, men det finns några gemensamma saker som det lönar sig att tänka på då ni gör en långtidsplan. SP-FS:s och FiSSc:s teman och läger ger en bra rytm för kårens verksamhet och erbjuder färdiga programtips. Det lönar sig att fundera på kårens ledarresurser varje år så att alla åldersgrupper har veckoledare och åldersgruppsansvariga. Unga ledare behöver få stöd av en äldre ledare. 

 

Varifrån får kåren info om sin utveckling? Finns det statistik?

Alla kårer har ett kårkort som innehåller info om kårens medlemsantal, programmets utförande, utbildningar m.m. Kårkortet baserar sig på uppgifter i medlemsregistret Kuksa och årsrapporten. Kårkortet uppdateras varje år och skickas till kåren.

 

Kåren använder ännu det gamla scoutprogrammet i sin verksamhet. Hur kan vi presentera de nya åldersgrupperna och scoutprogrammet på ett lockande sätt?

Med hjälp av Ledarmappen kan ni lätt presentera det nya scoutprogrammet. I en och samma mapp hittar ni allt om åldersgrupperna och deras program, om ledaruppdrag, märken och löften.