Du är här

Kårkortet

Kårkortet innehåller information om kårens medlemsantal, medlemsutveckling och kårens verksamhet. Innehållet i kårkortets baserar sig på uppgifter i medlemsregistret Kuksa och på svaren i årsrapporten. Kårkortet publiceras årligen och hjälper kåren och förbundet att analysera kårens situation.