Du är här

Årsrapporten

Besvara årsrapporten

Årsrapporten ska besvara i januari varje år. Läs mera här https://lippukunta.partio.fi/lippukunnan-johtaminen/lippukunnan-hyvinvointi/vuosiseloste . Den elektroniska blanketten öppnas i mitten av december! Välj ”sidan på svenska” och fyll i era svar! För att underlätta det elektroniska ifyllandet har ni i årets sista kårpost fått en pappersversion av årsrapporten som ni kan fylla i under t.ex. ett ledarmöte.

 

Scoutingens utveckling följs upp i årsrapporten!

Det lönar sig för kåren att systematiskt följa med den egna verksamheten och aktiviteten i de olika åldersgrupperna. På det sättet kan ni utveckla er verksamhet! SP-FS och FiSSc frågar årligen om kårens verksamhet i form av årsrapporten. Med årsrapportssvaren som grund utvecklar SP-FS och FiSSc scoutprogrammet och stödet till kårerna.

 

Dela redan nu ut åldersgruppsblanketterna till gruppernas ledare!

Längst ner på sidan hittar du åldersgruppsblanketter. Dela i början av året ut blanketterna till gruppernas ledare och be dem att under året följa med gruppens aktivitet och an efter fylla i blanketten. Ifyllda åldersgruppsblanketter underlättar ifyllandet av årsrapporten samtidigt som det ger övriga ledare en god inblick i respektive åldersgrupps verksamhet under året.

 

Ge respons på eller fråga om årsrapporten!

Om du vill ge respons på eller fråga någonting om årsrapporten kan du vända dig till förbundskoordinator Frida Lundberg (fornamn.efternamn@scout.fi) eller tiedonhallintakoordinaattori Aapo Kiilunen (fornamn.efternamn@scout.fi).