Sjösäkerhet

Scoutverksamheten till sjöss regleras av Säkerhetsbestämmelser och -direktiv för scoutverksamhet till sjöss och de ordinära säkerhetsföreskrifterna. Med scoutverksamhet till sjöss menas all versamhet som försiggår på eller i vatten t.ex. segling och paddling i olika former.

 

Besiktning av scoutbåtar

Till Sjörådets uppgifter hör att övervaka kårernas båtar och att se till att de är besiktigade och i gott skick. En scoutbåt som inte är besiktigad i enlighet med säkerhetsföreskrifterna får inte användas i scoutbruk! En kopia av besiktingsbeviset ska årligen skickas till Scoutstationen.

Scoutbåtar är när det kommer till segelbåtar farkoster som har en kölvikt (fast köl), medan segeljollar utan kölvikt betecknas som lättbåtar. Till lättbåtar hör även kanoter, kajaker och dylika farkoster. Därför måste en kopia av besiktningsintyget årligen postas till Scoutstationen före 30.6. En besiktning är alltid i kraft juni-juni. Om en farkost anmäls för första gången finns det en blankett för detta ändamål som ska fyllas i och skickas in.

Scoutbåtar ska besiktigas enligt Finlands Seglarförbunds eller Finlands Motorbåtsförbunds besiktningsregler. Om er båt är införd i Scoutseglarnas register kan ni ändå låta en besiktningsman i hemhamnens klubb besiktiga båten då besiktningsmännen är Finlands Seglarförbunds besiktningsmän och inte klubbens. Kom ihåg att skicka ert besiktningsintyg till också Scoutseglarna om er båt är införd där. Om ni har problem med att få tag på en besiktningsman kan ni kontakta Finlands Seglarförbund eller Sjörådet.

 

Besiktningsklasserna är från och med 1.1.1999 (även 2008) följande:

 • Besiktningsklass 1: Öppet hav (Högsjöcertifikat)
  Båtar som lämpar sig för färder på öppet hav och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning och som är konstruerade för att tåla de väderförhållanden som råder på seglationsområdet. Seglationsområdet Östersjön och dess vikar, Nordsjön, Norska kusten och kusten vid Kola halvön, Brittiska öarna, Biskaja, Spaniens och Portugals kustområden samt Medelhavet (Europas kustvatten och Medelhavet).
   
 • Besiktningsklass 2: Kusten (Högsjöcertifikat)
  Båtar som lämpar sig för färder på havet i närheten av kusten och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning och som är konstruerade för att tåla de väderförhållanden som råder på seglationsområdet under den normala seglationssäsongen. Seglationsområdet omfattar Bottenviken och Finska viken, under gynnsamma förhållanden norra Östersjön väster om linjen Hangö-Gotland, samt södra Östersjön väster om linjen Öland-Bornholm-Rügen.
   
 • Besiktningsklass 3: Skärgård (Skärgårdscertifikat)
  Båtar som lämpar sig för färder i skärgården och på insjöarna och som är konstruerade att tåla normala väderförhållanden på seglationsområdet under seglationssäsongen. Seglationsområdet omfattar Finlands kuster och insjöar, Ålands hav, Finska vikens innersta del till Viborg och Saima kanal, samt under gynnsamma förhållanden Kvarken och sträckan Helsingfors-Tallinn.
   
 • Besiktningsklass 4: Skyddade vatten (Jollar etc.)
  Båtar som är konstruerade för skyddade vatten, samt bevakade seglingstävlingar.

Besiktningsdirektiven kan läsas här

Luokittelu: