Du är här

Scouting och rusmedel

Linjedragningar för alkoholbruk och scouting

Scouting erbjuder fritidsverksamhet åt barn och unga i åldern 7-22 år. I verksamheten betonas att unga lär sig ta ansvar för sig själv och andra samt att fungera som jämbördiga ledare i olika sammanslutningar. Till scoutingens natur samt värdegrund hör att gemensamma spelregler respekteras samt efterföljs. Scoutverksamheten har kvalitetskrav samt en offentlige profil som förutsätter nyktert tillstånd hos såväl de scouter som deltar och de ledare som övervakar och leder verksamheten. Om detta bestäms närmare i de Säkerhetsföreskrifter som reglerar verksamheten.

Scoutverksamhet är inte förenlig med alkohol på grund av finsk lagstiftning och de åldersgränser för inköp, innehav och förtäring av alkohol som gäller. Speciellt med tanke på lagstiftningen om avtalsvillkor gällande handlingar vars utövade i påverkat tillstånd är olagligt och/eller där alkoholpåverkan medför förlust av eventuell försäkringsersättning är det viktig att ledare tar sitt ansvar.

För den enskilda scoutens trygghet och scoutingens rykte som en säker fritidssysselsättning krävs att scoutevenemang som riktar sig till målgruppen 7-18 år av medverkande utförs i nyktert tillstånd och utan inslag av alkoholdrycker. Då verksamheten riktar sig till myndiga personer återstår kravet på säker verksamhet som efterföljer allmänna kvalitetskriterier samt månar om scoutingens goda rykte.

Vid ordnandet av tillställningar där målgruppen är över 18 år har arrangören en bedömningsmarginal gällande alkoholbruk. Sådana tillfällen är främst jubileer och årsfester, samt andra festligheter som går att jämföra med de tidigare nämnda, på områden med utskänkningstillstånd. Alkohol får inte serveras personer under 18 år. Detta innebär inte att bruk av alkohol i scoutrelaterade sammanhang uppmuntras, eller skulle passa in i evenemangets karaktär endast av den orsaken att de deltagande parterna är över 18 år.

Finlands Svenska Scouter förutsätter att medlemmar efterföljer linjedragningarna för alkoholbruk och scouting. Förbundet kan vidta påföljder vid försummelse som bestäms skilt från fall till fall.

Fastställd av styrelsen 8.6.2010

Dokumentit: