Du är här

Kårstöd

Under hösten 2016 förnyades förbundets organisation med fokus på kårstödet i FiSSc, eftersom vi har som mål att stöda medlemskårerna ännu bättre. På dessa sidor kan du läsa mera om vad det förnyade kårstödet är och bekanta dig med material för den nya kårstödsmodellen. 

Här kan du se en videopresentation om vad det förnyade kårstödet egentligen innebär. 

Observera att områdes- och kårteamsindelningen har uppdaterats under 2017. Kårteamen och deras coacher under 2018 hittar du under rubriken Kårteam i menyn till vänster. 

I uppdragskortet hittar du en konkret beskriving av arbetsfördelningen mellan de nya chefsuppdragen i kåren: kårchef, programchef och uppdragschef.

Kolla också in uppdragsbeskrivningarna för chefstrion och deras coacher i menyn till vänster.