Uppdragsbeskrivingar för kårens chefer

I den nya kårledninsmodellen leds kåren av tre chefer: kårchefen, programchefen och uppdragchefen. Här följer uppdragsbeskrivningar för kårens tre chefer, kåren får naturligtvis själv anpassa beskrivningarna så att de känns rätt för den egna kåren.

Kårchef

Uppdragsbeskrivning kårchef.pdf

Uppdragsbeskrivning kårchef.docx

 

Programchef

Uppdragsbeskrivning programchef.pdf

Uppdragsbeskrivning programchef.docx

 

Uppdragschef

Uppdragsbeskrivning uppdragschef.pdf

Uppdragsbeskrivning uppdragschef.docx