Du är här

Kårteam

I och med nya kårstödsmodellen har vi delat in FiSSc kårer i kårteam som stöds av tre coacher (tanken är att en coachtrio ska stöda 4-6 kårer). Tanken är också att kårerna i samma kårteam i framtiden kan samarbeta mera gällande t.ex. vargunge och äventyrsscoutevenemang. Coacherna stöder samarbetet inom kårteamet, men man får naturligvis fortfarande samarbeta med vilka kårer som helst.

 

Kårteam

Område: Helsingfors och östra Nyland  
Kårteam 1 (Borgå och Sibbo) Lovisa Scoutflickor
Lovisa Svenska Boyscouter
Scoutkåren Åfararna
Sjöscoutorganisationen Fribytarna
Östersundom Scouter
 Kårteam 2 (Helsingfors) Helsingfors KFUK/M Scouter
Helsingfors Scoutkår Spanarna
Tempelscouterna
Scoutkåren Spejarna
Scoutkåren Nybyggarna
(Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna / Helsingfors)
 Kårteam 3 (Helsingfors)
Sjöscoutkåren Vikingaflickorna
Sjöscoutkåren Vikingarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Flickscouter
 Kårteam 4 (Helsingfors) Sjöscoutkåren Sailors
Sjöscoutkåren Seaboys
Flickscoutkåren Korsfararflickorna
Nordsjö Skogsriddare
Område: Västra Nyland  
Kårteam 1 (Esbo) Södrik Stigfinnare
Sjöscoutkåren Stormfågeln
Grankulla Scoutkår
Scoutkåren Tre Björkar
Scoutkåren MuHö
Kårteam 2 (Karis, Ingå och Kyrkslätt) Karis Flickorna
Karis Gossarna
Ingå Scouter
Sjöscoutkåren Porkala
Kyrkslätt
 Scouter

(Sjundeå Strömstarar)
Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare
Område: Åland och sydvästra Finland  
Kårteam 1 (Åland) Finströms Sjöscouter
Kumlinge Sjöscouter
Scoutkåren Ålandsflickorna
Sjöscoutkåren Spejarna
(Vårdkasarnas Scouter)
Kårteam 2 (Hangö, Ekenäs och Kimitoön) Dalsbruks Sjöscouter
Kimito Sjöscouter
St Jacobs Sjöscouter
Hangö Scoutkår
Sjöscoutkåren Havsörnarna
Kårteam 3 (Pargas och Åbo) Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna
St Simons Sjöfararna
Flickscoutkåren Åbo Vildar
KFUM:s Scouter Kamraterna
Scoutkåren Pojkarna
(Houtskärs Scouter)
(Scoutkåren Sydvästen)
Område: Österbotten  
Kårteam 1 (norr) Nedervetil Scoutkår Vägvisarna
Öja Sjöscouter
Spejarna i Gamla Karleby
Scoutkåren Brobyggarna
Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna / Larsmo
(Scoutkåren Fyrbåken)
Kårteam 2 (Jakobstad) Jakobstads Flickscouter
Jakobstads Fribyggare
Jakobstads Sjöscouter
Pedersörenejdens Korsbärare
Kårteam 3 (norr om Vasa) Nykarleby Forsfarare
Korsholms Spejare
Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna / Kvevlax
Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna / Vörå
Scoutkåren Vasa Korsfarare
Kårteam 4 (Vasa och söder om Vasa) Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna / Sundom
Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare
Kristinestads Nybyggare
Närpes Scoutkår
Tammerfors Spejare