Du är här

Kårteam

I och med nya kårstödsmodellen har vi delat in FiSSc kårer i kårteam som stöds av tre coacher (tanken är att en coachtrio ska stöda 4-6 kårer). Tanken är också att kårerna i samma kårteam i framtiden kan samarbeta mera gällande t.ex. vargunge och äventyrsscoutevenemang. Coacherna stöder samarbetet inom kårteamet, men man får naturligvis fortfarande samarbeta med vilka kårer som helst.

Är din kår missnöjd med kårteamernas indelning? Då får du gärna berätta det för oss, så ska vi se vad vi kan göra! Berätta gärna via formuläret senast 30.11 varför kåren är missnöjd, och hur ni helst skulle vilja ha det.

Kårteam

Område: Helsingfors och östra Nyland  
Kårteam 1 (Borgå och Sibbo) Lovisa Scoutflickor
Lovisa Svenska Boyscouter
Scoutkåren Åfararna
Sjöscoutorganisationen Fribytarna
Östersundom Scouter
 Kårteam 2 (Helsingfors) Helsingfors KFUK/M Scouter
Helsingfors Scoutkår Spanarna
Tempelscouterna
Scoutkåren Spejarna
Scoutkåren Nybyggarna
(Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna / Helsingfors)
 Kårteam 3 (Helsingfors)
Sjöscoutkåren Vikingaflickorna
Sjöscoutkåren Vikingarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Flickscouter
 Kårteam 4 (Helsingfors) Sjöscoutkåren Sailors
Sjöscoutkåren Seaboys
Flickscoutkåren Korsfararflickorna
Nordsjö Skogsriddare
Område: Västra Nyland  
Kårteam 1 (Esbo) Södrik Stigfinnare
Sjöscoutkåren Stormfågeln
Grankulla Scoutkår
Scoutkåren Tre Björkar
Scoutkåren MuHö
Kårteam 2 (Karis, Ingå och Kyrkslätt) Karis Flickorna
Karis Gossarna
Ingå Scouter
Sjöscoutkåren Porkala
Kyrkslätt
 Scouter

(Sjundeå Strömstarar)
Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare
Område: Åland och sydvästra Finland  
Kårteam 1 (Åland) Finströms Sjöscouter
Kumlinge Sjöscouter
Scoutkåren Ålandsflickorna
Sjöscoutkåren Spejarna
(Vårdkasarnas Scouter)
Kårteam 2 (Hangö, Ekenäs och Kimitoön) Dalsbruks Sjöscouter
Kimito Sjöscouter
St Jacobs Sjöscouter
Hangö Scoutkår
Sjöscoutkåren Havsörnarna
Kårteam 3 (Pargas och Åbo) Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna
St Simons Sjöfararna
Flickscoutkåren Åbo Vildar
KFUM:s Scouter Kamraterna
Scoutkåren Pojkarna
(Houtskärs Scouter)
(Scoutkåren Sydvästen)
Område: Österbotten  
Kårteam 1 (norr) Nedervetil Scoutkår Vägvisarna
Öja Sjöscouter
Spejarna i Gamla Karleby
Scoutkåren Brobyggarna
Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna / Larsmo
(Scoutkåren Fyrbåken)
Kårteam 2 (Jakobstad) Jakobstads Flickscouter
Jakobstads Fribyggare
Jakobstads Sjöscouter
Pedersörenejdens Korsbärare
Kårteam 3 (norr om Vasa) Nykarleby Forsfarare
Korsholms Spejare
Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna / Kvevlax
Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna / Vörå
Scoutkåren Vasa Korsfarare
Kårteam 4 (Vasa och söder om Vasa) Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna / Sundom
Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare
Kristinestads Nybyggare
Närpes Scoutkår
Tammerfors Spejare