Du är här

Förnyat kårstöd material

Presentation från scoutledarträffarna hösten 2016

Presentationen från 2016 (obs!) ger dig en översikt över vad det förnyade kårstödet innebär.

Observera att områdes- och kårteamsindelningen har uppdaterats sedan dess. Den uppdaterade kårteamsinndelningen finns under rubriken Kårteam i menyn till vänster. 

Kårstödets struktur 2017 - bild.PNG

Förbundets uppdaterade organisationsstruktur med fokus på kårstödet, hela kartan hittar du här.