Förnyat kårstöd material

Presentation från scoutledarträffarna hösten 2016

Presentationen ger dig en översikt över vad det förnyade kårstödet innebär.

Kårstödets struktur 2017 - bild.PNG

Förbundets uppdaterade organisationsstruktur med fokus på kårstödet, hela kartan hittar du här.