Du är här

Begrepp

Mycket nya begrepp och benämningar, hur ska man hålla koll på vad är vad? Här kommer en lista på de mest centrala begreppen inom det förnyade kårstödet:

 

Chefstrio
Enligt den nya kårstödsmodellen leds kåren av en chefstrio: kårchefen, uppdragschefen och programchefen. Denna trio delar på ledarskapet i kåren så att var och en fokuserar på sitt område. Kårchefen ansvarar för den administra delen, uppdragschefen leder människorna i kåren och programchefen ansvarar för förverkligandet av scoutprogrammet. 

 

Coachtrio
Varje kår stöds av tre coacher; en kårcoach, uppdragscoach och programcoach. På detta sätt får kårens chefer stöd i just sitt ansvarsområde. En coachtrio coachar 3-6 kårer, dessa bildar ett kårteam.

 

Kårteam
Kårerna är delade i kårteam som samarbetar t.ex. i ordnandet av evenemang. Ett kårteam har en coachtrio som coachar alla kårteamets chefer. Coachtrion arbetar för att stöda samarbetet mellan kårerna.

 

Område
FiSSc kårer är delade i fyra områden (nästan som tidigare regioner). I varje område finns flera kårteam.

 

Ansvarig coach
Varje område har en ansvarig coach som känner till kårteamen och coacherna i området. De ansvariga coacherna är med i kårstödsgruppen som utvecklar kårstödet i FiSSc.

 

Klicka på bilden för att se en större version.