Du är här

Förnyat kårstöd

Under hösten 2016 förnyades förbundeta organisation med fokus på kårstödet i FiSSc, eftersom vi har som mål att stöda medlemskårerna ännu bättre. På dessa sidor kan du läsa mera om vad det förnyade kårstödet är och bekanta dig med material för den nya kårstödsmodellen.

Här kan du se en videopresentation om vad det förnyade kårstödet egentligen innebär.