Du är här

Kårkampanjen

Adventskalenderförsäljningen får påbörjas den 15.10. Sista försäljningsdagen är den 5.12. Kom ihåg att kåren får lämna tillbaka högst 35% av beställda kalendrar!

Beställning

Beakta att kåren enbart får returnera 35 % av mängden beställda kalendrar.  Alla beställningar görs elektroniskt i Kuksa. Det går att beställa mera kalendrar från FiSSc under kampanjens gång ifall kåren säljer mera än beräknat. Kåren kan avhämta sina kalendrar från regionkanslierna i Helsingfors, Åbo och Vasa eller få dem postade till sig. Kåren står själv för eventuella portokostnader. 

Adventskalenderkampanjen

  • Sätt upp ett mål för kårens försäljnings!
  • Kom överens med kårens övriga ledare vad kalenderkampanjens intäkter ska användas till. Ge försäljarna något att sträva efter. Det är betydligt lättare för scouterna att sälja adventskalendrar då de kan berätta åt kunderna vad kåren kommer att göra med intäkterna.
  • Informera föräldrar t.ex. på ett föräldramöte om adventskalenderkampanjen. Någon av föräldrarna kanske vill sälja kalendern på sin arbetsplats eller köpa kalendrar av er och använda dem som julkort till kunder etc.
  • Berätta att kalenderförsäljningen är en av de viktigaste medelsinsamlingsmetoderna för er kår. Om ni inte kan kalla föräldrarna till ett möte lönar det sig att skicka hem ett brev med information.
  • För utomstående är det ingen självklarhet att veta var ni säljer adventskalendrar. Informera lokalomgivningen om att scouternas adventskalender nu finns till salu. Berätta när och var ni kommer att sälja adventskalendrar.
  • Fundera tillsammans med barnen ut svar på frågorna vad (scouternas adventskalender) och varför (till förmån för vår kårs verksamhet, till en ny kamin, ett nytt tält etc.).

Redovisning och returnering

Kampanjchefen meddelar senast 10.12 via Kuksa hur många adventskalendrar kåren sålt och hur många som kommer att returneras.

  • All redovisning sker elektroniskt via Kuksa. Om du är osäker lönar det sig att kontakta Frida Lundberg på kansliet (fornamn.efternamn@scout.fi) – då blir det säkert rätt. Kom också ihåg att kåren får lämna tillbaka högst 35% av de beställda adventskalendrarna!
  • FiSSc fakturerar kåren för de redovisade adventskalendrarna genast då hela redovisningen har skickats till oss. Ifall kåren inte meddelat om retur, faktureras hela antalet beställda adventskalendrar.
  • Osålda kalendrar får doneras efter den 5.12 till gott ändamål. Kåren bör i förväg meddela om en eventuell donering till kansliet.
  • Fyll i feedbackförfrågan som skickas till dig efter kampanjen med dina tankar om årets kampanj! Det är viktigt att vi får veta hur du upplevt att kampanjen gått, vad som kunde förbättras och idéer för nästa år.