Du är här

100 nya sätt att scouta

Under åren 2017-2018 deltar FiSSc i det nationella projektet 100 nya sätt att scouta.

Projetktets huvudsakliga målsättning är att hitta nya sätt att scouta som sänker tröskeln för att delta i scoutverksamhet och som gör det  möjligast enkelt att komma med i verksamheten. Projektsatsningarna genomförs såväl i de lokala kårernasom i förbundet. Projekt genomförs med medel från insamlingen Gemensamt Ansvar.

Projektrapporterna samlas på sidan www.100nyasatt.fi i en öppen tipsbank.