Du är här

Kårverksamhet

På de här sidorna hittar du information som hjälper dig och din kår att göra verksamheten i kåren bättre. Era coacher hjälper er gärna att utveckla er verksamhet!

 

Kårsamarbeten

Här hittar du information och tips om att ordna evenemang och annan verksamhet i samarbete med andra kårer (t.e.x gällande planering, ekonomi, praktiska tips och marknadsföring). 

Adventskalendern

Adventskalendern är scouternas största kampanj för medelanskaffning. Här hittar du all info du behöver för kårens adventskalenderkampanj.

 

Kuksa

Kuksa är vårt medlemsregister. Här hittar du manualer för hur du ska göra olika saker i Kuksa.

 

Förnyat kårstöd

Här kan du läsa om FiSSc:s stöd till kårerna, bl.a. om hur kårteamets coacher kan hjälpa er att utveckla er verksamhet.

 

Statistik

Här hittar du info om kårkortet, årsrapporten och scoutpotentialen.

 

Säkerhet och scoutförsäkring

Då du vill veta hur du ska sköta säkerheten under scoutevenemang, både på land och till sjöss, hittar du info här.  Här finns också info om scoutförsäkringen ifall något skulle hända under ett evenemang.

 

Utveckla kårens verksamhet

Här hittar du info om handslag, kårens administration, kårmappen, stödet till kårens chefer och tips för verksamhetsplanering.