Du är här

Uppdragsspecifika spännen

 

LOUHIVUORIS SPÄNNE

Kåren beviljar Louhivuoris spänne som erkänsla åt den patrulledare i explorerscoutålder som under det senast gångna verksamhetsåret (höst och vår) bäst har lyckats förverkliga patrullsystemet.

Grunder för beviljande
Med utmärkelsen uppmärksammas en ung patrulledare, som har praktiserat gott ledarskap och använt sig av de olika delarna av scoutmetoden, såsom scoutingens värderingar, patrullsystemet, learning by doing och verksamhet i naturen.
Märkets mottagare bör under ansökningsåret vara 15–18 år och skall vid ansökningstidpunkten ha fungerat som patrulledare i minst sex månader. Utmärkelsen beviljas inte om det vid ansökningstidpunkten förflutit mer än ett år sedan uppgiften avslutats.
Om kåren praktiserar parledarskap kan Louhivuoris spänne beviljas två likvärda patrulledare som fungerar tillsammans. Om en samkår har skilda flick- och pojkpatruller kan utmärkelsetecknet beviljas såväl en flick- som en pojkpatrulledare.
Distriktets/FiSSc:s utmärkelseteckenkommitté eller distriktschefen bekräftar med sin underskrift att reglerna för beviljandet följts. Finlands Scouters utmärkelseteckengrupp för bok över beviljade Louhivuoris spännen.

  • 15-18 åring 
  • minst 6 månader som patrulledare 
  • har under det gågna verksamhetsåret bäst förverkligat scoutmetoden 
  • i regel ett spänne/kår/år

 

COLLANS SPÄNNE

Kåren beviljar Collans spänne åt den akela och/eller kapten, som på ett föredömligt sätt burit ansvar för sin åldersgrupps verksamhet.

Grunder för beviljande
Årligen kan en ledare som ansvarat för den veckovisa verksamheten för vargungar och en ledare som ansvarat för den veckovisa verksamheten för äventyrsscouterna få utmärkelsen. Vid ansökningstidpunkten bör den som får utmärkelsen ha fungerat minst två år som akela eller/och kapten. Spännet beviljas inte om mer än ett år förflutit sedan uppgiften avslutats. Om kåren praktiserar parledarskap kan Collans spännet beviljas till två likvärda akelor/kaptener som fungerar tillsammans.
Distriktets utmärkelseteckenkommitté eller distriktschefen bekräftar med sin underskrift att reglerna för beviljandet följts. Finlands Scouters utmärkelseteckengrupp för bok över beviljade Collans spännen.

  • Föredömlig sätt burit ansvar för åldersgruppens verksamhet
  • Minst två verksamhetsår som akela eller/och kapten
  • I regel ett spänne/åldersgrupps ledare/år

 

SANKT GÖRANS SPÄNNE

Sankt Görans spänne är roverscoutåldersgruppens utmärkelsetecken.

Grunder för beviljandet
Sankt Görans spännet kan beviljas åt en roverscout för minst två års aktiv, regelbunden och förtjänstfull scoutverksamhet. Märkets mottagare har på ett märkbart sätt förverkligat roverscoutprogrammet och hen har gjort en klar insats där. Hen har fungerat i ledaruppdrag i roverscoutåldern och självständigt förverkligat t.ex. läger-, utfärds- och medelsanskaffningsprojekt antingen i kåren eller i distriktet. Märkets mottagare får vara högst 23 år under ansökningsåret. Man kan ansöka om Sankt Görans spänne även åt sådana som tidigare erhållit Mannerheimspännet av andra klass.

  • Två år av aktiv roverscoutverksamhet 
  • Under ansökningsåret högst 23 år