Du är här

FS övriga tecken

SANKT GÖRANS PLAKETT

Grunder för beviljandet
Sankt Görans plaketten kan beviljas åt vänner och understödare av scoutverksamheten för förtjänstfull verksamhet till fromma för kår, distrikts eller riksomfattande scoutverksamhet.

Några specialfall där Sankt Görans plakett beviljats: En scoutpappa hade skött om renoveringen av kårlokalen i tolv år. En person hade varit revisor för kåren i 18 år. En person hade varit verkligt aktiv i medlem och medelinsamlare i föräldrarådet i sju år. En person hade avgiftsfritt upplåtit sin mark till lägerområde i 11 år.

SUOMEN PARTIOLAISET – FINLANDS SCOUTER RY:S STANDAR

Grunder för beviljandet
Standaret kan beviljas scouter som tack för långvarig, framgångsrik och omfattande scoutverksamhet eller understödare av scoutarbetet som utmärkelse för långvarig verksamhet scoutrörelsen till fromma samt samfund som tack och utmärkelse för långvarigt samarbete.

Standaret är snarast tänkt för förbundets egen användning och det beviljas av förbundets styrelse.