Du är här

Finlands svenska Scouters utmärkelsetecken

TACKSAMHETSTECKNET AV KLASS III (TT-III)

Kan tilldelas scoutledare som erkänsla för minst 3 års aktivt scoutarbete inom förbundet, enskild region eller kår. Mottagaren bör ha fyllt 18 år. 

TACKSAMHETSTECKNET AV KLASS II (TT-II)

Kan tilldelas scoutledare som erkänsla för långvarigt och aktivt scoutarbete inom förbundet, enskild region eller kår. Minst 3 år bör ha gått sedan scouten beviljats FS
förtjänsttecken i brons. 

TACKSAMHETSTECKNET AV KLASS I (TT-I)

Kan tilldelas scoutledare som erkänsla för exceptionellt långvarigt och aktivt scoutarbete inom förbundet, enskild region eller kår. Mottagaren skall på ett betydelsefullt sätt ha bidragit till upprätthållandet och utvecklandet av finlandssvensk scoutverksamhet.


 

HEDERSMÄRKET I SILVER (HM-SILVER)

Kan tilldelas utomstående, som aktivt stött fi nlandssvensk scoutverksamhet på kår-, region-, eller förbunds nivå. 

HEDERSMÄRKET I GULD (HM-GULD)

Kan tilldelas utomstående, som aktivt och på ett betydelsefullt sätt under en längre tid stött fi nlandssvensk scoutverksamhet på kår-, region- eller förbundsnivå. 

BORDSSTANDAR

FiSSc:s bordsstandar kan utdelas av scoutchefen eller vicescoutchefen åt sammanslutningar och personer som på ett förtjänstfullt sätt stött Finlands Svenska Scouters r.f:s verksamhet.