Du är här

Finlands Scouters serie med förtjänstkors

Finlands Scouters förtjänstkors är en serie märken där det ingår Förtjänsttecknet i brons, Förtjänsttecknet i silver, Förtjänstkorset i silver, Förtjänstkorset i guld, Stora förtjänstkorset och Tapperhetsmärket. Utmärkelsetecken som räknas till Finlands Scouters Förtjänsttecken kan beviljas såväl finländska som utländska scouter för förtjänstfull och osjälvisk verksamhet för att förverkliga den finländska scoutrörelsens målsättning. Understödare av scoutverksamheten kan tilldelas förtjänstkorset i silver eller guld fäst på en plakett.

Förtjänsttecken och förtjänstkors

Förtjänsttecknet i brons

Grunder för beviljandet
Förtjänsttecknet i brons kan beviljas en scoutledare som erkänsla för åratal av regelbunden och framgångsrik verksamhet i kåren, distriktet eller förbundet. 

Förtjänsttecknet i silver

Grunder för beviljande
Förtjänsttecknet i silver kan beviljas en scoutledare som erkänsla för långvarig och förtjänstfull verksamhet i kåren, distriktet eller förbundet. En person som tilldelats förtjänsttecknet i silver fungerar i krävande scoutuppgifter vilka präglas av utveckling

Förtjänstkorset i silver

Grunder för beviljandet
Förtjänstkorset i silver kan beviljas en scoutledare eller en understödare av scoutrörelsen som erkänsla för långvarig, förtjänstfull verksamhet Finlands Scouter eller distriktet till fromma, eller för ytterst förtjänstfull verksamhet kåren till fromma Den som tilldelas förtjänstkorset i silver bör ha uppgifter på distrikts- eller förbundsnivå.

Förtjänstkorset i guld

Grunder för beviljandet
Förtjänstkorset i guld kan beviljas en scoutledare eller en understödare av scoutrörelsen som erkänsla för långvarig och ytterst förtjänstfull verksamhet vilken kommit den riksomfattande scoutverksamheten samt distriktets och kårens scoutverksamhet till godo.

Stora förtjänstkorset

Grunder för beviljandet
Stora förtjänstkorset kan beviljas en scoutledare som erkänsla för exceptionellt förtjänstfull verksamhet Finlands scoutrörelse till fromma. Av mottagaren förutsätts riksomfattande scoutuppgifter, samt att han eller hon nått en erkänd ställning tack vare sina scoutmeriter och sin personlighet.

Tapperhetsmärket

Grunder för beviljandet
Tapperhetsmärket kan beviljas för en handling genom vilken scouten visat prov på stor uppoffring i en situation där scouten, den nödställda eller vardera varit i uppenbar livsfara. Detta, seriens högsta tecken, kan beviljas samma person flera gånger om handlingarna medger det. Om flera scouter fungerat som räddare samtidigt kan de alla beviljas varsitt med eget namn, men med samma nummer och datum, försedda märke.
Som bilaga till ansökan bör man lägga till t.ex. myndigheters utlåtande om händelsen, eventuella tidningsartiklar och övriga utomstående utredningar av händelsen.