Du är här

Ansöka utmärkelsetecken

Ansökningstid

  • Lämna in ansökan i tid. Ansökningen skall vara inlämnad senast 15.115.415.915.11
  • Mannerheimspännet  ansöks endast en gång om året med DL 15.11 

 

Ansökan i Kuksa

Från och med hösten 2016 övergår vi till att ansöka om utmärkesletecken elektroniskt direkt i medlemsregistret Kuksa. Alla av Finlands Scouter beviljade tecken kan ansökas via Kuksa, likaså FiSSc tecken. Kårens egna utmärkelser ansöks inte elektroniskt i Kuksa.

Utmärkelsetecken kan ansökas av alla 15 år fyllda kårmedlemmar.

Manualen för hur du ansöker om utmärkelsetecken i Kuksa hittar du här!

Anvisningarna är gjorda utgående från flera användares rättigheter och även delvis i DEMO-miljö, därav kan bilderna visa egenskaper som alla ansökanden inte har tillgång till. Prosessen är dock den samma för alla. 

Tips!

  • Du behöver medlemsnumret för den du ska ansöka åt. Kolla upp det innan du börjar
  • Du behöver medlemsnumret för den person som ska bekräfta din ansökan. ("Den andra som undertecknar")

 

Ansöka på pappersblankett

Du kan fortsättningsvis ansöka om utmärkelsetecken också med de gamla pappersblanketterna. Innan du fyller i blanketten kan du ändå gärna bekanta dig med de frågor man ska besvara i Kuksa för det tecken du söker. Då ser du lättare vilka saker du bör betona i din ansökan. Du kan bekanta dig med de teckenspecifika frågorna i Kuksa också här.

 

Behandlingen av ansökningarna

  • Inlämnade ansökningar behandlas av utmärkelseteckenkommittén.
  • Kommittén kan ifall av bristfälliga ansökningar be om vidare utredningar av den som ansöker om märket.
  • Kommittén vidarebefordrar ansökningarna till högre ort
  • Behandlingstiden för ansökningarna är ungefär två månader. Ansök därför i god tid ifall ni har för avsikt att dela ut tecknet vid ett visst tillfälle en viss dag.

Observera att behandlingstiden för Mannerheimspännen är något längre. Fastän tecknet söks i november kan utdelningen i allmänhet inte ske förrän kring St Göran i april.