Du är här

Utmärkelsetecken

Information om de olika utmärkelsetecknen, och på vilka grunder dessa beviljas finns på dessa websidor. Scouternas Utmärkelsetecken-häftet förnyas som bäst och utkommer i tryckt version senare. Anvisningarna för de olika tecknen här på websidorna följer det nya häftet. Tillsvidare kan utmärkelsetecken också ansökas enligt anvisningarna i Finlands Scouters gamla utmärkelseteckenhäfte från år 2011. Kraven för FiSSc:s utmärkelsetecken har inte ändrats.

Tänk på

 • att välja rätt tecken till rätt person - du kan använda tabellen längre ned på sidan till hjälp
 • nära släktingar (syskon, föräldrar, barn) inte kan söka tecken åt varandra. Fundera vem i kåren som kan söka.
 • att läsa informationen om det utvalda tecknet, och på vilka grunder det kan beviljas, noggrant
        - Du kan också bekanta dig med de teckenspecifika frågorna i Kuksa  i förväg. 
 • att eventuella bilagor (t ex rektors rekommendation för Mannerheimspännet av II-klass) skall scannas in och bifogas i Kuksa
 • att lämna in ansökan i tid, senast 15.1, 15.4, 15.9 eller 15.11 
 • att ansöka i god tid före önskad utdelningsdag -behandlingstiden för ett tecken kan vara 2-3 månader och för Mannerheimspännena ännu längre.

Gör din ansökan i Kuksa - anvisningar hittar du bland de viktiga dokumenten till vänster

 

UPPDRAGSSPECIFIKA SPÄNNEN

 • Louhivuoris spänne (15–18-årig explorerscout som fungerar som patrulledare)
 • Collans spänne (minst 2 år som akela/kapten)
 • Sankt Görans spänne (minst 2år aktiv roverscoutverksamhet, max 23-åring)

IDEOLOGISKA UTMÄRKELSETECKEN

 • Mannerheim-spännet av II-klass (17–19-åring)
 • Mannerheim-spännet av I-klass (max 23-åring)
 • Silversvan och Silvervarg ( fungerat i minst 15–25 år i ansvarsfulla scoutledaruppdrag )

FÖRTJÄNSTTECKEN OCH FÖRTJÄNSTKORS

 • Förtjänsttecknet i brons
 • Förtjänsttecknet i silver
 • Förtjänstkorset i silver
 • Förtjänstkorset i guld
 • Stora förtjänstkorset
 • Tapperhetsmärket

ÖVRIGA TECKEN

 • Sankt Görans plakett
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter rf:s standar

 

FiSSc:s UTMÄRKELSETECKEN

 • Tacksamhetstecken av klass III
 • Tacksamhetstecken av klass II
 • Tacksamhetstecken av klass I
 • Hedersmärket i Silver (utomstående som aktivt stött Finlandssvensk scouting)
 • Hedersmärket i Guld (utomstående som aktivt stött Finlandssvensk scouting en längre tid)
 • Bordsstandar 

 

Riktgivande ordningsföljd för utmärkelsetecken: 

Vilket utmärkelsetecken Åt vem, kriterier Beviljande organisation
Tapperhetsmärket Scout som visat stort mod i en livsfarlig nödsituation Finlands Scouter
Louhivuoris spänne Kårens bästa patrulledare, 15-18-åringar som varit patrulledare i åtminstone 0,5år Finlands Scouter
Collans spänne Akela eller kapten som skött sitt uppdrag i minst 2 år Finlands Scouter
Mannerheimspänne av II-klass 17-19 åring som särskilt väl förverkligar scoutidealen i sitt liv Finlands Scouter
Sankt Görans spänne Minst två år förtjänstfull roverscoutverksamhet, max 23 år Finlands Scouter
Mannerheimspänne av I-klass Max 23 år, fått MS av II-klass och vuxit ideologiskt sedan dess Finlands Scouter
Tacksamhetstecken av III-klass Scoutledare (minst 18 år) för minst 3 år av scoutledaruppdrag Finlands Svenska Scouter
Förtjänsttecken i brons Scoutledare för åratal av regelbunden och framgångsrik verksamhet i kåren, FiSSc eller Finlands Scouter Finlands Scouter
Tacksamhetstecken av II-klass Scoutledare för långvarigt scoutledaruppdrag Finlands Svenska Scouter
Förtjänsttecken i silver Scoutledare som haft krävande ledaruppdrag som präglas av utveckling i kåren, FiSSc eller Finlands Scouter Finlands Scouter
Förtjänstkors i silver Scoutledare för förtjänstfull verksamhet i Finlands Scouter eller FiSSc  Finlands Scouter
Tacksamhetstecken av I-klass Scoutledare för exeptionellt långvarigt och aktivt scoutarbete.  Finlands Svenska Scouter
Förtjänstkors i guld Scoutledare för ytterst förtjänstfull riksomfattande scoutverksamhet  Finlands Scouter
Silversvanen / Silvervargen Scoutledare med långvariga ansvarsfulla scoutledaruppgifter som fått en erkänd position som scoutpersonlighet Finlands Scouter
Stora förtjänstkorset Scoutledare för exeptionellt förjtänstfull riksomfattande scoutverksamhet, scoutpersonlighet Finlands Scouter