Du är här

Strategi och verksamhet

Scoutingens strategi 2015-2018

Finlands Svenska Scouter följer Finands Scouters strategi för 2015-2018.

Finlands Svenska Scouters verksamhet

Finlands Svenska Scouter har en tvåårig verksamhetsplan. Verksamheten 2017-2018 har tyngdpunkterna:

  • Det är attraktivt och roligt att vara i scouterna – det bästa stället för frivilligt arbete
  • Kårstödet har en central roll
  • FiSSc är en öppen organisation med synliga värderingar och en aktiv samarbetspartner