Du är här

Publikationer

Vill du köpa scoutlitteratur kan du vända dig till Frida Lundberg eller din regionkoordinator. 

tfn: (09) 8865 1305
e-post: fornamn.efternamn@scout.fi 

Här under finns en lista över all litteratur.

Broschyrer för invandrare

Internationellt

Lek- och sångböcker

Märken och medaljer

Matlagning

Miljö

PR och information

 • Välkommen till scouterna - broschyr
 • Bli scout - broschyr

Religion, scoutideal och fostran

 • Lys vår led
 • Riktlinjer för religiös fostran inom scoutverksamheten
 • Scouting och kyrka
 • Tapto

Scoutprogrammet

 • Explorerscouternas gruppledarutbildning (Explorerdagar)
 • Explorerscoutkalendern
 • Guide för handikappscouting
 • Handbok för scoutledare
 • Lägerprogram för vargungar och äventyrsscouter Ekot
 • Program- och utbildningsguiden
 • Rekrytering: programpaket
 • Roverscoutkalendern
 • Ryggsäcken
 • Tips för spejarscoutprogrammet
 • Upplev världen - projektguide för roverscouter
 • Vargungens spår

Stadgar och föreskrifter

Tävlingar

 • Äventyrsscouttävlingar
 • Vargungetävlingar

Utbildning

 • Deltagarens instruktioner
 • Explorerscouternas gruppledarutbildning (Explorerdagar)
 • Handledarens instruktioner
 • Kursutbudet i FiSSc
 • Modellbrev för anmälningsförfarandet
 • Program- och utbildningsguiden
 • Resultatpaket
 • Utbildningssystemet

Ytterligare publikationer