Du är här

Medlemsavgifter

En betald medlemsavgift betyder att du är medlem i din scoutkår och därmed även medlem i paraplyorganisationerna Finlands Svenska Scouter r.f. (FiSSc) och Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (SP-FS) samt världsförbunden WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) och WOSM (World Organization of the Scout Movement).

Medlemskapet berättigar dig till att delta i kårens och förbundens verksamhet bestående av veckoverksamhet och olika evenemang och utbildningar. I och med medlemskapet är du försäkrad av scoutförsäkringen. Försäkringen är en andrahandsförsäkring som gäller under scoutevenemang, samt under direkta förflyttningar till och från evenemang och utbildningar. Som medlem är du berättigad till tidningarna Scoutposten och Partio som utkommer 4 ggr/år. Genom att visa upp ditt medlemskort får du 10% rabatt i Scandinavian Outdoor Store runt om i landet (gäller ej scoutprodukter).

Medlemmar är även berättigade till reseunderstöd enligt FiSSc-principer då man deltar i FiSSc:s utbildningar. Som medlem kan du ansöka om stipendier och understöd för ditt deltagande i olika utbildningar och evenemang arrangerade av scoutkåren, FiSSc och FS.

Uppbäring av medlemsavgfit i kåren

FiSSc fakturerar kårerna medlemsavgiften i tre rater under året.

RAT I består av 50% av medlemsavgiften för kårens medlemmar inskrivna i registret per 15.1.2018. Namnlista på kårens alla medlemmar finns bifogat med fakturan.

RAT II (skickas till kåren inom april) består av den återstående ofakturerade summan (50%) för medlemmarna från RAT I + hela medlemsavgiften (47€) för eventuella nyinskrivna medlemmar under tiden 16.1-15.4. Om din kår har nyinskrivna medlemmar (16.1-15.4) hittar du bifogat med RAT II -fakturan en namnlista över de personerna.

RAT III består av alla nyinskrivna medlemmar under perioden 16.4-15.6. Avgiften faktureras i juni.

Medlemsavgiften för varje scout år 2018 är totalt 47 euro!

Nya medlemmar som skrivs in i registret efter den 15.6 faktureras inte av FiSSc för en medlemsavgift för år 2018. Förbundet rekommendera ändå alla kårer att uppbära en egen terminsavgift/inskrivningsavgift av dessa nya medlemmar för den scoutverksamhet ni erbjuder dem under hösten.

Kom ihåg att även föra in alla era aktiva medlemmar i medlemsregistret Kuksa senast efter tre veckomöten. För att underlätta arbetet kan kåren be föräldrarna använda sig av kårens elektroniska inskrivningsblankett i Kuksa. Samtidigt får ni även målsmännens uppgifter inskrivna i registret.

Befrielse från medlemsavgift 2018

Medlemmar som av ekonomiska skäl har svårt att betala sin medlemsavgift kan ansöka om befrielse av medlemsavgiften för Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry och Finlands Svenska Scouter r.f.

Anhållan görs alltid personligen av en myndig medlem eller av målsman till en minderårig medlem. Ansökan behandlas konfidentiellt. Befrielse av medlemsavgift ansöks skriftligt per e-post. Ansökan riktas till verksamhetsledare Jonna Sahala (jonna.sahala(a)scout.fi). I ansökan bör framgå: scoutens namn, kår, åldersgrupp + orsak till varför anhållan görs.

Då anhållan godkänns och befrielse beviljas kontaktas kårchefen i scoutens kår för att informera om beslutet. Förbundet besluter endast om befrielse från Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och Finlands Svenska Scouter r.f.:s medlemsavgifter, inte kårens egen medlemsavgift. Kårstyrelsen bör ta ett eget beslut gällande befrielse från en eventuell kåravgift.

 

Direkt medlemskap i förbundet

Framöver kan vuxna personer som vill göra frivilliginsatser för scoutingen inom projekt eller i t.ex. stabsuppdrag bli direkta medlemmar i FiSSc. Medlemsavgiften består av förbundsavgifterna till FiSSc och SP-FS. Styrelsen godkänner dessa medlemmar som enligt stadgarna har status av understödande medlemmar (...understödande medlemmar som är av föreningens styrelse godkända privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet.)