Du är här

Dokument och anvisningar

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (FS) publicerar dokument, anvisningar och modellblanketter. Gemensamma nationella informationsdokumenten beskriver till vilka ändamål vi inom scouterna lagrar personuppgifter. På websidan www.partio.fi/tietosuoja hittas alltid de senaste versionerna av dokumenten. Version-uppdateringar dateras och förses med markeringar gällande ändringar som gjorts.

Scoutkårernas anvisningar och arbetsdokument

Såhär fungerar dataskyddsförordningen i scouterna (samma information som på dessa www-sidor).
Motsvarande dokument på finska: Partiolippukunnan tietosuojaohje

Kårens check-lista: Check-punkterna i detta dokument och riskanalys-tabellen i slutet av dokumentet, kompletterar anvisningen ”Såhär fungerar dataskyddsförordningen i scouterna”. Målet är att scoutkåren kan sköta dataskyddet och -säkerheten exemplariskt, utvecklar åtgärder som stöder detta och sprider kunskapen därom bland ledarna. Det är framförallt ett verktyg för kårstyrelsen.
Motsvarande dokument på finska: Partiolippukunnan tehtävälista

Databehandlingsavtal för användning av Kuksa: Scoutkåren och FS ingår ett bearbetningsavtal, där parterna kommer överens om ansvar och roller för behandling av personuppgifter i Kuksa. Avtalet godkänns elektroniskt i kårprofilen i Kuksa. Anvisningar för detta skickas till kåren i maj.

Användaravtal för Kuksa (utkast, endast på finska ännu): Användarvillkor för Kuksa (och för den behandling av personuppgifter som sker i Kuksa) har samlats till ett användaravtal som var och en av användarna godkänner för användning av medlemsregistret. Efter att en teknisk uppdatering utförts i maj, får var och en av användarna (de registrerade) följande gång de loggar in i registret godkänna nya användarvillkor.

Introduktion för användaravtal åt minderårig (endast på finska ännu): Anvisningen finns till för att klargöra användarvillkoren specifikt för minderåriga ledare. Anvisningen fungerar även som ett verktyg för handslagsdiskussion med minderårig.

Informationsdokument modell (anmälan om behandling av personuppgifter) (endast på finska ännu): Informationsdokumentet fungerar som ett verktyg för att informera om behandling av personuppgifter och dess lagliga grund. Finlands Scouter har gjort upp dylika dokument för scoutverksamheten nationellt, då det gäller de system där vi gemensamt lagrar personuppgifter. Scoutkåren gör upp egna dokument för eventuella egna personregister.

 

Nationella gemensamma informationsdokument

Jäsenten ja vapaaehtoisten henkilötietojen käsittely partiossa (Kuksa)
Asiakkaiden henkilötietojen käsittely partiossa (CRM, Suomen Partiolaiset ja partiopiirit)
Työntekijöiden ja rekrytoitavien henkilöiden henkilötietojen käsittely partiossa (HR, Suomen Partiolaiset)

 

Utbildnings- och stödmaterial

Tietosuojaohje partiolippukunnille -tiivistelmä (2.5.2018)

Suomen Partiolaisten esittelykalvot henkilötietojen käsittelystä partiossa (Toimihenkilötapaaminen 16.3.2018) 

PP Scoutledarträffarna v-2018