Du är här

GDPR - hantering av personuppgifter

Vi ansvarar alla tillsammans för att upprätthålla ett gott dataskydd och korrekt behandling av personuppgifter

Scoutkårerna upprätthåller enligt föreningslagen medlemsregister över sina medlemmar. Detta förutsätter behandling av personuppgifter i viss mån. Deltagande i evenemang kräver även ofta att deltagaren uppger personuppgifter i samband med sin anmälan. En personuppgift är alla typer av uppgifter som kännetecknar personen (t.ex. namn, födelsedatum, adress, fotografi etc.)

Var och en av oss som behandlar personuppgifter bör känna till sina rättigheter och skyldigheter. Vår gemensamma målsättning är att personuppgifter inom scoutingen behandlas föredömligt och var och en av oss visar med eget agerande gott exempel för andra.

 

GDPR – Vad innebär dataskyddsförordningen?

 • kommer att påverka alla branscher, företag och organisationer som hanterar personuppgifter
 • gäller fr.o.m. den 25.e maj 2018 - innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter
 • Alla behandlingar ska ha en laglig grund!
 • Uppgifter får inte behandlas längre än nödvändigt, i större utsträckning än nödvändigt, m.m.
 • Ersätter i Finland bestämmelser i den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL)

Förslaget är: att personuppgiftslagen upphävs och att det stiftas en ny allmän lag ”dataskyddslagen”. Tillsynsmyndighet kommer att vara en utvidgad dataskyddsmyndighet (dvs utvidgad dataombudsman)

SAMLAR DU? – LAGRAR DU? – ANVÄNDER DU UPPGIFTER?  -> DU MÅSTE RÄTTA DIG EFTER REGLERNA!

 

De viktigaste rättigheterna för de registrerade är att:

 • få tillgång till sina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få sina personuppgifter raderade
 • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • flytta personuppgifterna (dataportabilitet)