Du är här

Förtroendevalda

Scoutverksamheten på förbundsnivå innebär massor av utvecklingsarbete, evenenmang och projekt som leds och drivs av ivriga och kunniga frivilliga. Den allt mer projektbaserade verksamheten innebär att man för en viss tid förbinder sig, att inom organisationen sköta en uppgift inom ett verksamhetsområde eller en projektgrupp. Före man börjar sitt uppdrag gör man ett handslag, (på finska pesti) där uppgiften definieras, med den som leder arbetet.

Vill du vara med?

Du kan när som helst kontakta en medlem i styrelsen eller rekryteringskommittén om du är intresserad av ett uppdrag i FiSSc. Kolla in uppdragen med jämna mellanrum och fråga modigt mer om uppdragen. Att visa intresse och fråga betyder inte att du lovar någonting.

FiSSc erbjuder mycket väldigt olika uppgifter och uppdrag, vissa kräver lite mer tid under en kortare tidsperiod, medan andra bara handlar om att delta på några möten eller kommentera något elektroniskt under längre perioder.