Du är här

FiSSc organisation

Förbundsverksamheten sker inom sex olika verksamhetsområden:

  • Kommunikation - ett verksamhetsområde med fokus på kommunikationskanaler, intern och extern synlighet, kommunikationsstrategi och marknadsföring.
  • Kårstöd – ett verksamhetsområde med fokus på kårerna och den verksamhet kårerna vill och/eller har behov av att förverkliga. En kårkoordinator arbetar tätt tillsammans med kårerna och deras coacher. 
  • Program – ett verksamhetsområde med fokus på programevenemang, färdighetsutbildning, sjö- och uteverksamhet samt utvecklande av material till stöd för scoutprogrammet. En programkoordinator arbetar tillsammans med programområdets grupper och projekt.
  • Utbildning – ett verksamhetsområde med fokus på ledarutbildningar i hela landet. Utbildningsinstruktörerna är centrala handledare för staberna och sådana som genomför TG-projekt. En utbildningskoordinator arbetar med utvecklandet av utbildningsområdet tillsammans med de förtroendevalda.
  • Ledarstöd – ett verksamhetsområde med fokus på personresurser och utvecklande av frivilliguppdragen i förbundet. 
  • Samhälle – ett verksamhetsområde med fokus på samarbete och synlighet och påverkan.

Utöver verksamhetsområdena driver förbundet olika projekt och har andra utskott och arbetsgrupper med specifika uppgifter.

Förbundets organisationskarta och de olika verksamhetsområdena med deras uppgifter hittar du här.