Du är här

Ersättningar

Som förtroendevald och stab kan du får ersättning för de kostnader du har i samband med möten eller evenemang. Alla ersättningsansökningar ska skickas in via Kululasku här: 

Redovisning av kostnader 

Staben, matlagare etc. på kurser och evenemang (undantaget exempelvis vissa tävlingar) får sina resor ersatta i sin helhet (ingen självrisk eller maximal ersättning). Kilometerersättningen ifall bil används är 23 cent/km + 2 cent/km extra passagerare + 3 cent/km för skrymmande last.

Staben uppmanas att beakta ekonomi och miljö vid val av resesätt och att samåka ifall det är möjligt.

Reseersättningsansökningen görs i det elektroniska kostnadsredovisningssystemet.

Du hittar instruktioner om hur du fyller i blanketten här.