Du är här

Lediga uppdrag

Utbildningsgruppen söker

Kårstödsgruppen söker

Ledarstödsgruppen söker

Kosegruppa-Trivselgruppen söker

Programgruppen söker

Sjörådet söker

Utegruppen söker

Utbildningsgruppen 

Gruppmedlem med ansvar för akela- och kaptensutbildningen

Längd på uppdrag: ett års mandat (två år i uppdraget är att rekommendera)

Uppdraget kräver (i tid): ca 5-6 möten (alltid också möjligt att delta på distans) och självständigt arbete mellan möten.

Vad förväntar vi oss av dig? Du

 • Följer upp utvecklingsarbetet kring utbildningen tillsammans med ditt arbetspar/team.
 • Fungerar som kontaktperson då kårerna beställer en kurs.
 • Är med och rekryterar utbildare till akela- och kaptensutbildningar och handleder staberna.
 • Samarbetar med FiSScs kansli kring praktiska arrangemang kring utbildningarna.
 • Samlar in utbildningsmaterial och går igenom utvärderingen efter en utbildning.
 • Samarbetar med marknadsföringsteamet i UG för att marknadsföra utbildningen till kårerna.
 • Ser till att verksamhetssidorna är uppdaterade gällande akela- och kaptensutbildningen.

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att vara med och utveckla utbildningen i FiSSc
 • Möjlighet att vara med och stöda FiSScs kårer gällande ledarutbildning
 • Personlig utveckling; bland annat i marknadsföring, organisationsförmåga och projekthantering

Här kan du läsa en beskrivning över uppdraget!

Gruppmedlem med ansvar för lotsutbildningen

Längd på uppdrag: ett års mandat (två år i uppdraget är att rekommendera)

Uppdraget kräver (i tid): ca 5-6 möten (alltid också möjligt att delta på distans) och självständigt arbete mellan möten.

Vad förväntar vi oss av dig? Du

 • Följer upp utvecklingsarbetet kring utbildningen tillsammans med ditt arbetspar/team.
 • Fungerar som kontaktperson då kårerna beställer en kurs.
 • Är med och rekryterar utbildare till lotsutbildningar och handleder staberna.
 • Samarbetar med FiSScs kansli kring praktiska arrangemang kring utbildningarna.
 • Samlar in utbildningsmaterial och går igenom utvärderingen efter en utbildning.
 • Samarbetar med marknadsföringsteamet i UG för att marknadsföra utbildningen till kårerna.
 • Ser till att verksamhetssidorna är uppdaterade gällande lotsutbildningen.

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att vara med och utveckla utbildningen i FiSSc
 • Möjlighet att vara med och stöda FiSScs kårer gällande ledarutbildning
 • Personlig utveckling; bland annat i marknadsföring, organisationsförmåga och projekthantering

Här kan du läsa en beskrivning över uppdraget!

Gruppmedlem med ansvar för gruppledarutbildningen för explorerscouter

Längd på uppdrag: ett års mandat (två år i uppdraget är att rekommendera)

Uppdraget kräver (i tid): ca 5-6 möten (alltid också möjligt att delta på distans) och självständigt arbete mellan möten.

Vad förväntar vi oss av dig? Du

 • Följer upp utvecklingsarbetet kring utbildningen tillsammans med ditt arbetspar/team.
 • Är med och rekryterar utbildare till gruppledarutbildningar och handleder staberna. (2 utbildningar/år)
 • Samarbetar med FiSScs kansli kring praktiska arrangemang kring utbildningarna.
 • Samlar in utbildningsmaterial och går igenom utvärderingen efter en utbildning.
 • Samarbetar med marknadsföringsteamet i UG för att marknadsföra utbildningen till kårerna.
 • Ser till att verksamhetssidorna är uppdaterade gällande gruppledarutbildningen.

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att vara med och utveckla utbildningen i FiSSc
 • Möjlighet att vara med och stöda FiSScs kårer gällande ledarutbildning
 • Personlig utveckling; bland annat i marknadsföring, organisationsförmåga och projekthantering

Här kan du läsa en beskrivning över uppdraget!

Gruppmedlem med ansvar för chefsutbildningen

Längd på uppdrag: ett års mandat (två år i uppdraget är att rekommendera)

Uppdraget kräver (i tid): ca 5-6 möten (alltid också möjligt att delta på distans) och självständigt arbete mellan möten.

Vad förväntar vi oss av dig? Du

 • Leder utvecklingsarbetet kring utbildningen tillsammans med ditt arbetspar/team.
 • Är med och rekryterar utbildare till akela- och kaptensutbildningar och handleder staberna.
 • Samarbetar med FiSScs kansli kring praktiska arrangemang kring utbildningarna.
 • Samlar in utbildningsmaterial och går igenom utvärderingen efter en utbildning.
 • Samarbetar med marknadsföringsteamet i UG för att marknadsföra utbildningen till kårerna.
 • Ser till att verksamhetssidorna är uppdaterade gällande chefsutbildningen.

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att vara med och utveckla utbildningen i FiSSc
 • Möjlighet att vara med och stöda FiSScs kårer gällande ledarutbildning
 • Personlig utveckling; bland annat i marknadsföring, organisationsförmåga och projekthantering

Här kan du läsa en beskrivning över uppdraget!

Kårstödsgruppen

Kårstödsgruppen stöder scoutkårerna i deras verksamhet. Det görs bland annat via de nya coach-uppdragen som fokuserar på specifika delar av allt det som händer i kåren: att leda kåren som förening, personerna i kåren och scoutprogrammet. Vårt mål är att alla kårer ska ha ett bra ledarskap, en välfungerande arbetsfördelning och en fin gemenskap som förverkligar scoutprogrammet. Vi samarbtar tätt med de andra grupperna i förbundet och förser förbundtes grupper med information om läget och trender i kårerna.

Coachernas uppgift är att stöda kårernas chefer (kår-, uppdrags- och programchefer) som hör till deras kårteam enligt dessas behov och önskemål. De coacher och hjälper kårerna bl.a. att hitta på nya idéer och lösningsmodeller, fungerande arbetsmetoder samt möjligheter till olika former av samarbete.

Uppdragen presenteras närmare här under. Är du intresserad av något av dem kan du kontakta kårstödsgruppens ordförande Emilia Järvinen (emilia.jarvinen@scout.fi) eller sök via sidan!  

Kårcoach

Kårcoachen hör till sitt kårteams coachtrio och stöder tillsammans med resten av coachtrion kårernas nyckelpersoner – kårchefen, uppdragschefen och programchefen – i sina uppdrag.

Längd på uppdrag: 1 år (2 år rekommenderas)

Uppdraget kräver (i tid): väldigt olika beroende på tidpunkt och situationen i kårerna, coachuppdraget kräver självständigt arbete mellan träffarna (som stöds av kårstödsgruppen). Några träffar i året med kårcheferna och kårteamet, en veckoslutsutbildning och scoutledarträffar.

Uppdragets innehåll:

 • Stöder kårcheferna i kårteamet 

Vad förväntar vi oss av dig?

 • du håller kontakt med kårteamets kårchefer regelbundet och koordinerar informationsgången mellan kåren och FiSSc och i coachteamet.
 • du handleder kårchefer särskilt i ledarskapet i kåren, utvecklande av verksamheten och i problemlösningssituationer i kåren.
 • koordinerar och ordnar träffar för kårteamets kårchefer för att ge dem nätverk, stöd och utbildning i sina uppdrag.
 • du deltar i coachutbidlningen.

Vad ger vi dig?

 • Möjlighet konkret stöda verksamheten i FiSSc:s kårer
 • Baskunskaper i coaching, du handleder flera personer både som individer och som grupp
 • Personlig utveckling 
 • Nya kontakter inom förbundet!
 • En chans att jobba konkret i ett väldigt viktigt uppdrag och delta i utformandet av det

Programcoach

Programcoachen hör till sitt kårteams coachtrio och stöder tillsammans med resten av coachtrion kårernas nyckelpersoner – kårchefen, uppdragschefen och programchefen – i sina uppdrag.

Längd på uppdrag: 1 år (2 år rekommenderas)

Uppdraget kräver (i tid): väldigt olika beroende på tidpunkt och situationen i kårerna, coachuppdraget kräver självständigt arbete mellan träffarna (som stöds av kårstödsgruppen). Några träffar i året med programcheferna och kårteamet, en veckoslutsutbildning och scoutledarträffar.

Uppdragets innehåll:

 • Stöder programcheferna i kårteamet

Vad förväntar vi oss av dig?

 • du håller kontakt med kårteamets progamchefer regelbundet och koordinerar informationsgången mellan kåren och FiSSc och i coachteamet.
 • du handleder programchefer särskilt inom förverkligandet och utvecklande av scoutprogrammet och scoutfostran.
 • du koordinerar och ordnar träffar för kårteamets programchefer för att ge dem nätverk, stöd och utbildning i sina uppdrag.
 • du koordinerar tillsammans med programcheferna ordnandet av kårteamets gemensamma programevenemang. (t.ex. grundandet av roverscoutpatruller över kårgränserna, roverscouternas utlandsprojekt, gruppledarutbildningar, fyrar och övriga programevenemang)
 • du deltar i coachutbidlningen. 

Vad ger vi dig?

 • Möjlighet konkret stöda scoutprogrammets förverkligande i FiSSc:s kårer
 • Baskunskaper i coaching, du handleder flera personer både som individer och som grupp
 • Personlig utveckling 
 • Nya kontakter inom förbundet!
 • En chans att jobba konkret i ett väldigt viktigt uppdrag och delta i utformandet av det

Uppdragscoach

Uppdragscoachen hör till sitt kårteams coachtrio och stöder tillsammans med resten av coachtrion kårernas nyckelpersoner – kårchefen, uppdragschefen och programchefen – i sina uppdrag.

Längd på uppdrag: 1 år (2 år rekommenderas)

Uppdraget kräver (i tid): väldigt olika beroende på tidpunkt och situationen i kårerna, coachuppdraget kräver självständigt arbete mellan träffarna (som stöds av kårstödsgruppen). Några träffar i året med programcheferna och kårteamet, en veckoslutsutbildning och scoutledarträffar.

Uppdragets innehåll:

 • Stöder uppdragscheferna i kårteamet

Vad förväntar vi oss av dig?

 • du håller kontakt med kårteamets uppdragschefer regelbundet och koordinerar informationsgången mellan kåren och FiSSc och i coachteamet.
 • du handleder uppdragschefer särskilt inom hanslagssystemet, planeringen av ledarstabens utbildning, igenkännande och erkännande av kompetens, ledningen och utvecklingen av kårens personresurser.
 • du koordinerar och ordnar träffar för kårteamets uppdragschefer för att ge dem nätverk, stöd och utbildning i sina uppdrag.
 • du deltar i coachutbidlningen. 

Vad ger vi dig?

 • Möjlighet konkret stöda ledarutvecklingen och ledarvården i FiSSc:s kårer
 • Baskunskaper i coaching, du handleder flera personer både som individer och som grupp
 • Personlig utveckling 
 • Nya kontakter inom förbundet!
 • En chans att jobba konkret i ett väldigt viktigt uppdrag och delta i utformandet av det

Ledarstödsgruppen

Gruppmedlem med särskilt ansvar för ledarskap inom scoutingen

Längd på uppdrag: 1 eller 2 år 

Uppdraget kräver (i tid): ca 10 möten (möte/månad, utom sommaren) och självständigt arbete mellan möten.

Uppdragets innehåll: 

 • Ledarskapsmodellen, utveckling och implementering 
 • Sammanställa tips och övningar för ett gott ledarskap 

Vad vi förväntar oss av dig?

 • Intresse av att utveckla och stärka ledarskapet i scoutingen 

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att prova och förverkliga olika stödmetoder i en trygg miljö 
 • Personlig utveckling  
 • Chans att jobba i en rolig och viktig grupp 

Läs mera om uppdraget här!

 

Kosegruppa - Trivselgruppen

Ordförande Kosegruppa - Trivselgruppen

Längd på uppdrag: 1 år  

Uppdraget kräver (i tid): 

Mötena med gruppen (iaf. 6 möten) och arbetet mellan möten enligt efterfrågan från kårer, staber och andra grupper. Uppdraget kräver dessutom aktivt deltagande i diskussioner med de andra gruppordförandena och självständigt arbete. 

Uppdragets innehåll i korthet: Leder gruppens arbete (i samarbete med en koordinator); dvs:

 • håller reda på vem som gör vad och vad som borde göras utöver det 
 • förbereder och följer upp möten 
 • handleder de övriga gruppmedlemmarna 
 • samarbetar med de andra gruppernas ordföranden 

Vad förväntar vi oss av dig? 

 • Intresse att leda en grupp 
 • Intresse av att främja respektfyllt beteende och stärka gruppdynamiken i scouterna 
 • Vilja att stöda kårer att hitta lösningar på utmanande situationer  
 • Genuint intresse för gruppens verksamhetsområde och gärna lite kännedom om området 
 • Tillgänglig ifall en kår önskar eller behöver stöd 
 • Intresse att utveckla FiSSc och jobba för scoutingen, dess värderingar och världsfred  

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att utmana dig själv och utveckla dina ledarskapsfärdigheter 
 • Möjlighet att påverka i en stor organisation

Medlem Kosegruppa - Trivselgruppen

Längd på uppdraget: minst 1 år, fortsättning enligt eget intresse 

Uppdragets innehåll i korthet 

 • Du får vara med och utveckla och utföra mobbingsförebyggande arbete genom aktiviteter som stärker ex. gruppdynamiken, som exempelvis kan genomföras på evenemang och utbildningar. 
 • Du fungerar tillsammans med de övriga gruppmedlemmarna som kontaktperson för kårer som behöver stöd i situationer av osakligt beteende 
 • Gruppen har minst 6 möten under året, fler enligt behov. I gruppen kommer ni sinsemellan överens om sommarpaus och de perioder ni jobbar mer intensivt. 
 • Uppdraget innebär också självständigt arbete mellan mötena 

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Intresse av att främja respektfyllt beteende och stärka gruppdynamiken i scouterna 
 • Vilja att stöda kårer att hitta lösningar på utmanande situationer  
 • Genuint intresse för gruppens verksamhetsområde och gärna lite kännedom om området 
 • Tillgänglig ifall en kår önskar eller behöver stöd 
 • Nya idéer och tankar samt en vilja av att jobba för scoutingen, dess värderingar och världsfred  

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att utmana dig själv och utveckla dina ledarskapsfärdigheter 
 • Möjlighet att påverka i en stor organisation 

 

Programgruppen

Programgruppen arrangerar programevenemang och utvecklar dem. Gruppen ser till att efterfrågan och utbud av programevenemang möts. Återkommande programevenemang är Spejardagarna och Megaexplosionen. Utöver dessa kan också andra evenemang arrangeras om det uppstår efterfrågan. Programgruppen stöder också kårteamen med materialpaket och handledning för mindre evenemang. I programgruppen har man också möjlighet att utveckla mer specialiserade kurser som kan erbjudas som beställnigskurser.

Scoutprogrammet utvecklas inom FS (Finlands Scouter). Programgruppen håller koll på vad som händer inom program i FS och ser till att de satsningar och uppdateringar inom program som FiSSc beslutat att ska genomföras på svFseenska översätts och anpassas.

Programgruppen arbetar tillsammans med tre andra grupper: Internationella gruppen jobbar för att internationell scouting syns i förbundet och kårerna, Sjörådet utvecklar och verkställer förbundets sjöverksamhet och Ute-gruppen utvecklar och verkställer uteverksamheten i FiSSc.

Uppdragen presenteras närmare här under. Är du intresserad av något av uppdragen; ta kontakt med programgruppens viceorförande Rasmus Weiss (rasmus.weiss@scout.fi) eller sök via sidan!

Evenemangsinstruktör (spejarscouter)

Lediga uppdrag: 2

Längd på uppdrag: 1 år

Uppdraget kräver (i tid): ca 10 möten (ett möte per månad, utom sommaren), planeringsmöten för evenemang och eventuella evenemang, och en del (självständigt) arbete mellan möten

Uppgdragets innehåll:

 • Ansvarar för rekrytering av stab till spejarscoutevenemangen
 • Är själv med i staben åtminstone en gång under året
 • Utvärderar och utvecklar spejarscoutevenemangen
 • Har koll på spejarscoutprogrammet i stora drag

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Kunskap om och erfarenhet av spejascoutprogrammet
 • Har galna och roliga idéer om hur spejarscoutprogram och -evenemang kunde förverkligas och utvecklas i FiSSc

Vad ger vi dig?

 • Möjlighet att påverka hur spejarscoutprogrammet förverkligas på FiSScs evenemang
 • Möjlighet att vara med och förverkliga stora evenemang
 • Personlig utveckling 
 • Nya kontakter inom förbundet!
 • Chans att jobba i en rolig och viktig grupp

Evenemangsinstruktörer (explorerscouter)

Lediga uppdrag: 2

Längd på uppdrag: 1 år

Uppdraget kräver (i tid): ca 10 möten (möte/månad, utom sommaren), planeringsmöten för evenemang och eventuella evenemang, och en del (självständigt) arbete mellan möten

Uppdragets innehåll:

 • Ansvarar för rekrytering av stab till explorerscoutevenemangen
 • Är själv med i staben åtminstone en gång under året
 • Utvärderar och utvecklar explorerscoutevenemangen
 • Har koll på explorerscoutprogrammet i stora drag

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Kunskap och erfarenhet om explorerscoutprogrammet
 • Har galna och roliga idéer om hur explorerscoutprogram och -evenemang kunde förverkligas och utvecklas i FiSSc

Vad ger vi dig?

 • Möjlighet att påverka hur explorerscoutprogrammet förverkligas på förbundsnivå
 • Personlig utveckling 
 • Nya kontakter inom förbundet!
 • Chans att jobba i en rolig och viktig grupp

Kårstödskontakt

Lediga uppdrag: 1

Längd på uppdrag: 1 år

Uppdraget kräver (i tid): Många möten (i teorin upp till två per månad, men deltagande i varenda möte krävs inte). Inte mycket jobb mellan mötena.

Uppdragets innehåll:

 • Fungerar som länk mellan programgruppen och kårstödsgruppen, och ser till att tillräcklig info finns i båda grupperna om det andra områdets verksamhet.
 • Deltar i mån av möjlighet i båda gruppernas möten

Vad förväntar vi oss av dig:

 • Intresse av både program och stödet till kårerna

Vad ger vi dig:

 • Möjlighet att vara en spindel i nätet för två stora verksamhetsområden
 • Möjlighet att främja samarbetet
 • Nya kontakter inom förbundet
 • Chans att jobba med två roliga och viktiga grupper

Kårteaminstruktör

Lediga uppdrag: 3

Längd på uppdrag: 1 eller 2 år

Uppdraget kräver (i tid): ca 10 möten (möte/månad, utom sommaren) och en del (självständigt) arbete mellan möten

Uppdragets innehåll:

 • Stöder programcoacherna i deras arbete (innehållsfokuserat; programcoacherna fungerar under kårstödsgruppen och handleds i huvudsak inom ramen för kårstöd) och fungerar som FiSSc:s allmänna expert på de programområden som kårerna själva står för: vargungeevenemang, äventyrsscoutevenemang och tävlingar på kårteamnivå
 • Handleder vid behov evenemang som ordnas i kårteamen
 • Har koll på vargunge-, äventyrsscoutprogram och tävlingsverksamhet
 • Instruktörerna får sinsemellan komma överens om arbetsfördelning

Vad vi förväntar oss av dig?

 • Kunskap och erfarenhet om program på kårnivå
 • Regional kunskap

Vad ger vi dig?

 • Möjlighet att påverka hur scoutprogram förverkligas på förbundsnivå
 • Personlig utveckling
 • Nya kontakter inom förbundet!
 • Chans att jobba i en rolig och viktig grupp

Programutvecklare

Lediga uppdrag: 2

Längd på uppdrag: 1 eller 2 år

Uppdraget kräver (i tid): ca 10 möten (möte/månad, utom sommaren), deltagande i projektgrupper och en del (självständigt) arbete mellan möten

Uppdragets innehåll:

 • Tar tag i de satsningar som görs i FS som FiSSc beslutat att görs också på svenska. (Kan också gärna påverka vilka satsningar som ska göras på svenska)
 • Kvalitetsgranskar programverksamheten och utvecklar den tillsammans med resten av programgruppen.
 • Ställer upp i mån av möjlighet i de programutvecklingsprojekt som FS kommer med (t.ex. spejarscoutprogramuppdatering) för att ha så stor insyn som möjligt

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Kunskap och erfarenhet om scoutprogrammet
 • Vilja att utveckla scoutprogram i FiSSc

Vad ger vi dig?

 • Möjlighet att påverka hur scoutprogrammet ser ut i förbundet
 • Personlig utveckling
 • Nya kontakter inom förbundet!
 • Chans att jobba i en rolig och viktig grupp

Sjörådet

Seglatsansvarig

Längd på uppdrag: 1 år

Uppdraget kräver (i tid): 

Mötena med gruppen (ca 7st) och några mindre projekt under resten av året. Våren går i sen helhet åt till att rekrytera skepparen till våra seglatser, i rekryteringen kan man använda sig av resten av gruppens hjälp. Under de mest hektiska månaderna (mars-maj) kan det gå åt några timmar per vecka till uppdraget, men det kompenseras med ett lugnare tempo resten av året.

Vad förväntar vi oss av dig? Du

 • Ansvarar för rekryteringen av skepparen & vice-skepparen för skolningsseglatserna
 • Håller kontakt med skepparen inför seglatserna så att de hålls up-to-date
 • Skriver Seglatsbrev 1 som går ut till seglatsdeltagarna
 • Uppdaterar de övriga i Sjörådet om rekryteringsprocessen och var som vad krävs.
 • Har lätt att lyfta på luren för att ringa människor och få dem att komma och skeppa
 • Kan sätta tiden som krävs på våren för att rekryteringen skall lyckas

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att skapa nya kontakter inom vår organisation
 • Möjlighet att vara en väsentlig del i planerandet för alla seglatser som ordnas

Gruppmedlem

Längd på uppdrag: 1 år

Uppdraget kräver (i tid): 

Mötena med gruppen (ca 7 st) och arbetet mellan mötena kräver några kvällar i månaden, ibland även veckoslut. Utöver gruppmötena kan mindre projekt kräva en del tid beroende på vad gruppen jobbar för.

Vad förväntar vi oss av dig? Du

 • Ansvarar för eventuella projekt
 • Ansvarar för att rekrytera stab till olika evenemang
 • Stöder seglatsansvarige vid behov
 • Är med och marknadsföra gruppens arbete (t.ex. på kårledarträffar)
 • Är glad och utåtriktad och kunna samarbeta i en rolig grupp 
 • Har ett intresse att bidra med sjökunskap eller ett intresse att lära sig mera om sjöverksamheten inom förbundet

Vad ger vi dig? 

 • Möjligheten att skapa nya kontakter inom vår organisation
 • Möjlighet att få påverka sjöverksamheten och utbudet av sjöevenemang inom förbundet

Utegruppen

Gruppmedlem

Längd på uppdrag: 1 år, men du får gärna vara mer längre

Uppdraget kräver (i tid): 2-3 möteshelger per år.

Vad förväntar vi oss av dig? Du

 • Deltar i planerandet och förverkligandet av kurser som stabchef eller stabsmedlem.
 • Vistas mycket utkomhus.
 • Kan om du vill vara utreinstruktör (kontaktperson mellan Utegruppen och kårerna i frågor gällande uteverksamhet) eller materialförvaltare.
 • Kan om du är intresserad delta i gruppens administrativa arbete.

Vad ger vi dig? 

 • Uteupplevelser 
 • Möjlighet att utbilda och sprida kunskapen om uteverksamhet i förbundet
 • Möjlighet att välja vilken din egen insats i gruppen är, det finns flera möjligheter