Lediga stabsuppdrag

Stabsuppdrag

Programgruppen söker stabschef och stabsmedlemmar för Spejardagarna i Österbotten (Larsmo-trakten) OCH i Esbo (Lärkans) 14-15.4.2018

Längd på uppdrag: Mellan det att du inleder ditt uppdrag till det att det avslutas går det 2-4 månader 
Riktar sig särskilt till: Explorerscouter och äldre
Uppdraget kräver (i tid): ca 2 planeringsmöten (1-2h/möte) före evenemanget samt lite självständigt arbete mellan mötena, närvaro under hela evenemanget, och 1 utvärderingsmöte (1-2h) efter evenemanget 
Stödpersoner: du utför uppdraget i en stab som består av en stabschef och några andra stabsmedlemmar, dessutom finns programgruppen och programkoordinatorn på FiSScs kansli som stöd och hjälp.

Uppdragets innehåll (i korthet):
· Före kursen/evenemanget: 
Du deltar i planeringen av evenemanget, deltar i brainstormingen av bra idéer för program och planerar överenskomna bitar av programmet.
· Under kursen/evenemanget:
Du deltar i evenemanget och ansvarar tillsammans med resten av staben för att deltagarna har det bra, känner sig trygga och trivs. Du förverkligar överenskomna delar av programmet och hjälper resten av staben där det behövs.
· Efter evenemanget:
Du deltar i utvärderingen av evenemanget.
Ifall du haft utgifter så gör du en ekonomisk redovisning för dem.

Vad förväntar vi oss av dig?
Vi förväntar oss iver och engagemang, att du utför överenskomna uppgifter samt att du deltar i evenemanget.

Vad ger vi dig?
Du får förverkliga dina visioner med stöd av en stabschef, ett kansli och den övriga staben. Du får hjälpa till att förverkliga andras visioner och får i och med det nya tips och tankar som du själv kan utnyttja i andra sammanhang.

Vad kan du ge scoutingen i det här uppdraget:
Du kan ge scoutingen nya tankar och idéer, som kanske för dig eller din kår känns gamla och bekanta, men kan vara mycket givande för scouter från andra kårer. Du kan påverka unga på ett positivt sätt.

 

 

Programgruppen söker också stabschef och stabsmedlemmar för Megaexplosionen i Sagu 7-8.4.2018

Längd på uppdrag: Mellan det att du inleder ditt uppdrag till det att det avslutas går det 2-4 månader 
Riktar sig särskilt till: Roverscouter och äldre
Uppdraget kräver (i tid): 2-3 planeringsmöten (1-2h/möte) före evenemanget samt lite självständigt arbete mellan mötena, närvaro under hela evenemanget, och 1 utvärderingsmöte (1-2h) efter evenemanget 
Stödpersoner: du utför uppdraget i en stab som består av en stabschef och några andra stabsmedlemmar, dessutom finns programgruppen och programkoordinatorn på FiSScs kansli som stöd och hjälp.

Uppdragets innehåll (i korthet):
· Före kursen/evenemanget: 
Du deltar i planeringen av evenemanget, deltar i brainstormingen av bra idéer för program och planerar överenskomna bitar av programmet. (Du som är stabschef koordinerar planeringen och upprätthåller kontakten till stabsmedlemmarna.)
· Under kursen/evenemanget:
Du deltar i evenemanget och ansvarar tillsammans med resten av staben för att deltagarna har det bra, känner sig trygga och trivs. Du förverkligar överenskomna delar av programmet och hjälper resten av staben där det behövs.
· Efter evenemanget:
Du deltar i utvärderingen av evenemanget. (Du som är stabschef koordinerar utvärderingen.)
Ifall du haft utgifter så gör du en ekonomisk redovisning för dem.

Vad förväntar vi oss av dig?
Vi förväntar oss iver och engagemang, att du utför överenskomna uppgifter samt att du deltar i evenemanget.

Vad ger vi dig?
Du får förverkliga dina visioner med stöd av en stabschef, ett kansli och den övriga staben. Du får hjälpa till att förverkliga andras visioner och får i och med det nya tips och tankar som du själv kan utnyttja i andra sammanhang.

Vad kan du ge scoutingen i det här uppdraget:
Du kan ge scoutingen nya tankar och idéer, som kanske för dig eller din kår känns gamla och bekanta, men kan vara mycket givande för scouter från andra kårer. Du kan påverka unga på ett positivt sätt.

 

https://verksamhet.scout.fi/aktuellt/uppdragsborsen20