Du är här

Lediga projektuppdrag

 • Är du Intresserad av att vara med och möjliggöra en oförglömlig scoutupplevelse för 800 deltagare? 
 • Är du intresserad av att samarbeta över språkgränserna för att utveckla och stöda konceptet med Nothamn och Satahanka tillsammans i Rönnäs sommaren 2018?

Nothamn vill gärna ha med just dig i staben!

Längd på uppdragen: 1,5 år
Uppdraget kräver (i tid):
Uppdraget kräver olika mycket av dig tidsmässigt beroende på var i processen lägret är. Staben träffas för distansmöten en gång i månaden samt några gånger fysiskt men däremellan förväntas du jobba aktivt och självständigt tillsammans med de andra i staben och med dina team.

Vad ger vi dig?

 • En möjlighet att förvalta och utveckla ett mycket omtyckt och traditionellt scoutevenemang. 
 • En oförglömlig lägerupplevelse som stabsmedlem. 
 • En möjlighet att utvecklas som ledare, kommunikatör och scout. 
 • En mentor via FiSSc mentorprogram. 
 • Nya vänner från hela landet.

Vice lägerchef med särskilt ansvar för program, kommunikation och marknadsföring 

Kommunikationschef med särskilt fokus på marknadsföring 

Programchef för specialprogrammet

Chef för lägerupplevelsen

Lägerekonom

Vice lägerchef med särskilt ansvar för program, kommunikation och marknadsföring 

Du samarbetar med lägerchefen och den andra vice lägerchefen och leder tillsammans staben. Dina närmaste arbetspar är programcheferna och kommunikationschefen. I din roll som vice lägerchef får du en helhetsbild av lägret och koordinerar en del av verksamheten. Din viktigaste uppgift är att stöda och handleda den del av staben som hör till ditt ansvarsområde.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Organisationsförmåga, projektledarskap, inspirationsförmåga, kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga, eftertänksamhet, iver, nya idéer och galna kommunikationsupptåg och tankar om supercoola program.

Kommunikationschef med särskilt fokus på marknadsföring 

 • Du planerar, verkställer och utvecklar lägrets kommunikation och marknadsföring inklusive budgetering för dessa, du ansvarar således för kommunikationshelheten. 
 • Du stöder och handleder de teamledare som hör till kommunikationsområdet (sociala medier, webb, grafik, information, dokumentation och lägertidningen) 
 • Du samarbetar med Satahankas kommunikationschef och samkör en del av kommunikationen

Vad förväntar vi oss av dig? 

 • Du skapar en positiv och inspirerande uppfattning om lägret före, under och efter lägret, både bland scouter och i övriga media. 
 • Intresse att vara med och möjliggöra en oförglömlig scoutupplevelse för 800 deltagare, din insats är ovärderlig för att nå deltagarmålsättningen! 
 • Du rekryterar duktiga kommunikatörer och marknadsförare till ditt område.

Programchef för specialprogrammet

 • Du planerar, verkställer och utvecklar lägrets specialprogram (lägrets gemensamma kvällsprogram, det andliga programmet, spejarnas nattprogram, explorer och roverscouternas programaktiviteter samt vargungeprogrammet) inklusive budgetering för dessa. 
 • Du stöder och handleder de teamledare som hör till specialprogrammet. 
 • Du samarbetar med Satahankas programchefer för att förverkliga de gemensamma öppnings- och avslutningsprogrammen och andra eventuella specialprogram som till exempel spejarnas nattprogram.

Vad förväntar vi oss av dig? 

 • Du leder arbetet med att förverkliga ett superbra program enligt Nothamns traditioner och skapar nya tuffa, coola och intressanta program för sjöintresserade scouter. 
 • Du skapar positiva kontaktytor mellan Nothamns och Satahankas lägerdeltagare då de träffas i gemensamma program. 
 • Intresse att vara med och möjliggöra en oförglömlig scoutupplevelse för 800 deltagare, din insats är ovärderlig för den enskilda scoutens lägerupplevelse! 
 • Du rekryterar duktiga medarbetare till ditt område.

Chef för lägerupplevelsen

 • Deltagarens upplevelse av lägret och hur det funkar ur deras perspektiv är ditt viktigaste fokusområde och du ansvarar för att staben inte glömmer bort det i farten.
 • Du stöder lägerkårerna och planerar för hur de fungerar i praktiken. 
 • Du stöder och handleder de teamledare som hör till ansvarområdet (kompis- och samarbetsdeltagare, ledarvård, familjelägret, besöksdagen och det internationella teamet). 
 • Du samarbetar med Satahankas samarbetschef för att förverkliga de gemensamma satsningarna som till exempel de internationella kontakterna och besöksdagen.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Du vill jobba för att förverkliga ett fantastiskt Nothamn läger. 
 • Intresse att vara med och möjliggöra en oförglömlig scoutupplevelse för 800 deltagare, din insats är ovärderlig för den enskilda scoutens lägerupplevelse! 
 • Du rekryterar duktiga medarbetare till ditt område.

Lägerekonom

 • Du ansvarar för att lägrets ekonomi fungerar tillfredsställande. 
 • Du stöder staben i de ekonomiska frågorna och gör tillsammans med dem upp budgeten och följer upp hur pengar används.
 • Du får en möjlighet att lära dig FiSSc:s nya ekonomihantering (som köps in av FS). 
 • Du samarbetar med Satahankas ekonomichef för att hålla koll på de gemensamma satsningarnas ekonomiska frågor.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Erfarenhet av ekonomihantering så som budgetering och uppföljning. 
 • Att du är samvetsgrann, noggrann och har förmågan att säga nej. 
 • Du vill jobba för att förverkliga ett fantastiskt Nothamn läger. 
 • Intresse att vara med och möjliggöra en oförglömlig scoutupplevelse för 800 deltagare, din insats som resursväktare är mycket viktig! 
 • Du rekryterar de medarbetare du behöver och vill ha till ditt område.