Du är här

Alla uppdrag i FiSSc

Alla uppdrag i förbundet

Här hittar du uppdrags beskrivningar för alla grupper och styrelsemedlemmar i FiSSc:

Gruppordförande i FiSSc

Gruppmedlem i FiSSc

Kommunikationsgruppen

Sociala medier gruppen

Kosegruppa - Trivselgruppen

Kårstödsgruppen

Ledarstödsgruppen

Samhällsgruppen

Programgruppen

Utegruppen

Sjörådet

Utbildningsgruppen

Rekryteringskommittéen

Styrelsen

Gruppordförande i FiSSc

Längd på uppdrag: 1-2 år

Uppdraget kräver (i tid): Mötena med gruppen (ca 10 st) och arbetet mellan mötena kräver några timmar i veckan och deltagande i 3-4 veckoslutsevenemang under året. Uppdraget kräver dessutom aktivt deltagande i diskussioner med de andra gruppordförandena och självständigt arbete.

Uppdragets innehåll i korthet: Leder gruppens arbete (i samarbete med viceordförande och koordinator); dvs:

 • håller reda på vem som gör vad och vad som borde göras utöver det
 • förbereder och följer upp möten
 • handleder de övriga gruppmedlemmarna
 • samarbetar med de andra gruppernas ordföranden

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Intresse att leda en grupp
 • Intresse att utveckla FiSSc och jobba för scoutingen, dess värderingar och världsfred 

Vad ger vi dig?

 • Möjlighet att utmana dig själv och utveckla dina ledarskapsfärdigheter
 • Möjlighet att påverka i en stor organisation

Läs mera om gruppordförandes uppgifter i arbetsordningen under trions (gruppordförande, styrelsemedlem och anställd) arbetsfördelning.

Gruppmedlem i FiSSc

Längd på uppdrag: 1 år

Uppdraget kräver (i tid): Olika beroende på vilken grupp det är, men ca 10 möten (ett möte per månad, utom på sommaren). Därtill kan det komma planeringsmöten beroende på vad ni har på gång i gruppen och en del (självständigt) arbete mellan möten. Uppdraget kräver olika mycket under året, med er grupp kommer ni överens om sommarpauser och de perioder som ni jobbar mera intensivt

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Intresse av gruppens verksamhetsområde och gärna lite kännedom om området
 • Nya idéer och tankar samt en vilja av att jobba för scoutingen, dess värderingar och världsfred 

Vad ger vi dig?

 • Möjlighet att påverka scoutingen i svenskfinland genom FiSSc
 • Möjlighet att vara med och förverkliga (utbildningar, evenemang, kampanjer m.m.)
 • Personlig utveckling
 • Nya kontakter inom förbundet
 • Chans att jobba i en viktig grupp med roliga och intressanta frågor

Kosegruppa - Trivselgruppen

 

Kårströdsgruppen

Kårstödsgruppens mål är erbjuda förbundets samtliga kårer det stöd de behöver för ett framgångsrikt ledarskap och en fungerande ansvarsfördelning inom kåren, samt en högkvalitativ scoutverksamhet. I organisationsmodellen görs detta genom att förbundets områden har välfungerande och kompetenta coachteam som stöder kårernas tre chefer: kårchefen, uppdragschefen och programchefen. Kårstödsgruppen vill etablera sig som en knytpunkt för Finlands Svenska Scouters r.f. kårstödsverksamhet.

Kårstödsgruppen består av gruppens ordförande, vice ordförande/styrelsens representant, FiSSc-kansliets kårstödskoordinator, fyra ansvariga coacher och tre övriga medlemmar, av vilka en representerar utbildningsgruppen, en representerar programgruppen och en är kårchefsansvarig.

Ledarstödsgruppen

Är du personen som vill att alla trivs och har det bra? Du tycker om att utveckla verktyg som får saker och ting att rulla smidgare. Fler än en person har beskrivit dig med ord som ”klistret i gruppen”, ”uppfinnare”, ”vårdande” och ”uppmuntrande”. Har handslag en speciell plats i ditt hjärta? Då kan ledarstöd vara gruppen för dig. För att matcha med ledarstöd ska du gilla:

 • Ledarvård i olika former
 • Att utveckla olika stödmetoder för ledaruppdrag
 • Förbundets ledare och deras välmående

Ledarstödet brinner för att stöda ledare så att de utvecklas och lyckas i sina uppdrag.

Programgruppen

Programgruppen arrangerar programevenemang och utvecklar dem. Gruppen ser till att efterfrågan och utbud av programevenemang möts. Återkommande programevenemang är Spejardagarna och Megaexplosionen. Utöver dessa kan också andra evenemang arrangeras om det uppstår efterfrågan. Programgruppen stöder också kårteamen med materialpaket och handledning för mindre evenemang. I programgruppen har man också möjlighet att utveckla mer specialiserade kurser som kan erbjudas som beställnigskurser.

Scoutprogrammet utvecklas inom FS (Finlands Scouter). Programgruppen håller koll på vad som händer inom program i FS och ser till att de satsningar och uppdateringar inom program som FiSSc beslutat att ska genomföras på svenska översätts och anpassas. Programgruppen arbetar tillsammans med tre andra grupper: Internationella gruppen jobbar för att internationell scouting syns i förbundet och kårerna, Sjörådet utvecklar och verkställer förbundets sjöverksamhet och Ute-gruppen utvecklar och verkställer uteverksamheten i FiSSc.

Som medlem i programgruppen kan du satsa på någon del av helheten, helt enligt ansvarsområde! I gruppen har vi evenemangsinstruktörer för spejarscouter och explorerscouter, programutvecklare, kårstödsansvariga och kårteamsinstruktör- det finns något för alla! 

Utegruppen

Utegruppen planerar och förverkligar kurser i vildmarksteknik. De tre grundkurserna (UTE 1, UTE 2 och UTE 3) är i stigande svårighetsgrad från att bekvämt kunna vistas utomhus till att klara sig i mer krävande situationer. Utöver grundkurserna ordnas temakurser som t.ex. fjällvandring, gourmetmat, paddling och Utebildning – en kurs i att utbilda utomhus. Kursutbudet är mångsidigt och alla kurser har ett eget tema som t.ex. vinterläger, vandring och överlevnad. En gemensam målsättning för alla kurser är att deltagaren lär sig att njuta av uteliv.

Sjörådet

Sjörådet arrangerar sjöprogram samt sjöutbildningar och utvecklar dem och sjöverksamheten i förbundet. Gruppen ser till att efterfrågan och utbud av sjöprogram&utbildningar möts. Gruppen ser också till att ett ständigt flöde av nya skepparen tillkommer i förbundet. Till våra årliga evenemang hör: Båtförar- & Skärgårdsskepparkurs samt skolningsseglatser under sommaren med S/y Navigator. Utöver dessa program strävar Sjörådet till att hålla t.ex VHF-kurs, Motorkurs, Sjöräddningskurs och Skepparkurs(högsjö) med jämna mellanrum. Sjörådet får in alla båtförar & skärgårdscertifikats ansökningar, och det är gruppens och sjöinstruktörens arbete att kunna godkänna dem.

Sjörådet är ”underställd” programgruppen, och jobbar tillsammans med programgruppens ordförande samt styrelsemedlemmen med ansvar för program.

Som medlem i Sjörådet får du en bättre helhetsbild av hur sjöverksamheten fungerar och sköts inom förbundet. Gruppen har möjlighet att kunna påverka vilket utbud av sjöverksamhet som finns och kunna utveckla i önskad riktning vid behov. Gruppen består av Ordförande, Vice-Ordförande, Seglatsansvarig och fyra gruppmedlemmar.

Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen är en kunnig, nytänkande och engagerad grupp som ansvarar för utvecklande och upprätthållande av utbildningshelheten och ledarskapsutbildningar för FiSSc:s egna behov och i samarbete med FS. Gruppen koordinerar och kvalitetssäkrar utbildningsverksamheten i förbundet. Inför år 2018 är det mycket som är nytt för gruppen eftersom utbildningarna uppdaterats från FS håll och dessutom kommer vi att börja erbjuda en del utbildningar som beställningskurser åt kårerna – spännande tider på kommande med andra ord.

Utbildningsgruppen är en kompetent men också bekväm grupp - yllesockorna och kaffekopparna är starkt kopplade till vår identitet. Vi arbetar mycket i små grupper eller parvis och har breda möjligheter till att utveckla utbildning inom FiSSc. Vi jobbar för att erbjuda jämlika möjligheter till utbildning samt för synliggörande av kompetens inom förbundet. Vi strävar även till att i framtiden kunna erbjuda flera utbildningar på kårernas villkor och enligt kårernas behov. Efter en fredlig skilsmässa från gruppen har du erhållit ett ton av erfarenheter gällande utbildning, utvecklingsarbete inom förbundet och många givande diskussioner.

Uppdragen presenteras närmare här under. Är du intresserad av något av uppdragen; ta kontakt med Utbildningsgruppens ordförande Nina Martin (nina.martin@scout.fi) eller sök via sidan!

Rekryteringskommittéen

Rekryteringskommittéen rekryterar förbundsstyrelsekandidater och stöder de övriga verksamhetsområdena i deras rekrytering, t.ex. genom att upprätthålla uppdragspooler och ge tips på metoder. Marknadsföring av uppdragen och att kontakta möjliga kandidater är en viktig del av kommittéens uppdrag. Rekryteringskommittén består av en ordförande och 4-7 medlemmar så att den besitter tillräcklig expertis om verksamheten inom Finlands Svenska Scouter, Finlands Scouter och dessa föreningars olika organ. Gruppen ska inneha kunskap om hela Finlands Svenska Scouters verksamhetsområde.

Styrelsen

Som styrelsemedlem ser du till förbundets bästa som helhet. Tillsammans med styrelsen ansvarar du för att förbundets verksamhetsplan och strategi förverkligas – alltså att vi når målen med verksamheten. Varje styrelsemedlem ansvar för ett verksamhetsområde i sin helhet och fungerar i regel som vice ordförande för en grupp.

 • Leder förbundet som en del styrelsen. Deltar i styrelsens möten i regel en gång i månaden och arbetar med utvecklingsarbeten enligt styrelsens prioriteringar mellan mötena
 • Gör handslag med gruppordförande och ansvarar för gruppordförandes introduktion
 • Stöder och handleder gruppordförande inom respektive verksamhetsområde 
 • Intressebevakar det egna området externt och deltar i den egna gruppens (eller bäst motsvarande) förstärkta utskottsmöten och informerar/rapporterar till gruppen och resten av styrelsen före och efter mötet
 • Håller kontakt med motsvarande förtroendevald FS 
 • För (och bereder) verksamhetsområdets ärenden till förbundsstyrelsen i samarbete med gruppen och personalen
 • Kommunicerar och informerar mellan gruppen och styrelsen 
 • Ansvarar tillsammans med gruppordförande över gruppmedlemmarnas handslag 
 • Leder utvecklingsarbetet inom det egna verksamhetsområdet och tar ställning till nya saker från FS och hur de ska tas i bruk på svenska
 • Följer med material från FS, rekommenderar tillsammans med gruppen för styrelsen vad som ska tas i bruk i FiSSc och översättas
 • Deltar i GuldFiSScmöten, höstsemi, vårsemi, föreningsmöten och andra evenemang som anknyter till uppdraget
 • Tar ställning till projekt i förbundet och följer upp förverkligandet
 • Rekryterar, gör handslag med, introducerar och handleder projektchefer inom det egna verksamhetsområdet

Scoutchef

Scoutchefen leder styrelsearbetet tillsammans med sin vice. Arbetsfördelningen mellan scoutchef och vice scoutchef bestäms i början av året; intressebevakning, arbetsgivarfrågor, representation i utmärkelseteckenkommittén, representation i Finans och administrationsutskottet, Kåtan och diverse projekt hör till ordförandeportföljen.

Scoutchefen representerar förbundet utåt och ansvarar för kontakterna till samarbetspartners. Scoutchefen fungerar som förman för förbundets verksamhetsledare.

Vice scoutchef

Vice scoutchefen leder styrelsearbetet tillsammans med scoutchefen. Arbetsfördelningen mellan scoutchef och vice scoutchef bestäms i början av året, intressebevakning, arbetsgivarfrågor, representation i utmärkelseteckenkommittén, representation i Finans- och administrationsutskottet, Kåtan och diverse projekt hör till ordförandeportföljen.

Styrelsemedlem med ansvar för kårstöd

Styrelsemedlemmen med ansvar för kårstöd är kårstödsgruppens vice orförande. Gruppen för kårstöd koordinerar coachernas arbete och fungerar som länk mellan coacherna, styrelsen och övriga grupper. Kårstödsgruppen rapporterar regelbundet till styrelsen och förbundet hur kårernas situation och verksamhet ser ut och förändrats under året.

Styrelsemedlem med ansvar för kommunikation

Styrelsemedlemmen med ansvar för kommunikation är vice ordförande för kommunikationsgruppen och FiSScs representant på förstärkta utskottsmöten gällande kommunikation. Kommunikationsgruppens uppgift är att koordinera, utveckla och följa upp förbundets interna och externa kommunikation. Gruppen underhåller, utvecklar och marknadsför förbundets kommunikationskanaler. Gruppen strävar efter att stöda och utbilda kårerna och förbundets förtroendevalda i intern och extern kommunikation.

Styrelsemedlem med ansvar för ledarstöd

Styrelsemedlemmen med ansvar för ledarstöd är vice ordförande för ledarstödsgruppen. Gruppen för ledarstöd stöder förbundets förtroendevalda i att lyckas i sina uppdrag och utvecklas genom att koordinera introduktionen av nya förtroendevalda, uppmuntra till handslag och förverkliga förbundets evenemang som riktar sig till förtroendevalda.

Styrelsemedlem med ansvar för program 

Styrelsemedlemmen med ansvar för program är vice ordförande för programgruppen och FiSScs representant på förstärkta utskottsmöten gällande program (kasvatus). Till gruppens arbetsuppgifter hör att utveckla och koordinera förverkligande av förbundets programevenemang genom att producera stödmaterial och handleda de evenemangsansvariga. I programområdet ingår också förbundets sjö- och uteverksamhet, tävlingsverksamhet och andliga fostran. FS-projekt som riktar sig till en viss åldersgrupp hör också till programområdet.

Styrelsemedlem med ansvar för samhällsverksamhet

Styrelsemedlemmen med ansvar för samhällsverksamhet är vice ordförande för samhällsgruppen och FiSScs representant på förstärkta utskottsmöten gällande samhälle (yhteiskuntasuhteet). Samhällsgruppen uppmuntrar, informerar och stöder kårerna i att vara aktiva samhällsaktörer. Till gruppens arbetsuppgifter hör också att bevaka scoutingens intressen inom det finlandssvenska fältet, koordinerar samarbeten med andra finlandssvenska aktörer och synliggöra förbundet inom olika sammanhang.

Styrelsemedlem med ansvar för mångfaldsarbete 

Styrelsemedlemmen med ansvar för mångfaldsarbete jobbar till en början tätt ihop med projektledaren för 100 nya sätt att scouta och Scoutchefen för att inleda förankringen av 100 nya sätt att scouta projektet i förbundet. Styrelsemedlemmen leder uppdateringen av förbundets mångfaldsplan, främjar normkritiskt program och ledarskap på förbundets evenemang och stöder kårerna i mångfaldsfrågor. Du kan läsa mera om uppdraget här.

Styrelsemedlem med ansvar för utbildning

Styrelsemedlemmen med ansvar för utbildning är vice ordförande för utbildningsgruppen och FiSScs representant på förstärkta utskottsmöten gällande utbildning. Utbildningsgruppens ansvarar för planeringen, upprätthållandet och utvecklandet av FiSSc:s ledarutbildning i enlighet med Finlands Scouters utbildningssystem. Gruppen stöder utbildare i att utveckla och använda utbildningsmetoder och utvecklar samarbete för att garantera att förbundet även i framtiden har utbildare.