Du är här

Styrelseval hösten 2018

På höstmötet i oktober 2018 väljs förbundets ordföranden och två nya medlemmar till förbundsstyrelsen. Styrelsemedlemmar som ska väljas är:

Mandatperiod 2018-2019

 • Ordförande, Scoutchef
 • Vice ordförande, Vice Scoutchef
 • Styrelsemedlem med ansvar för kårstöd
 • Styrelsemedlem med ansvar för utbildning

Läs mera om uppdraget som styrelsemedlem här nedan, om du är intresserad av att ställa upp ska du kontakta rekryteringskommitténs ordförande Niklas Kumpulainen, niklas.kumpulainen(at)scout.fi eller 045 630 4322.

Styrelsemedlem

Längd på uppdraget: 2 år (2018–2019) 

Uppdraget lämpar sig för åldersgruppen roverscouter och ledare (men visst kan man enligt föreningslagen sitta i en föreningsstyrelse redan som 15 åring). 

Uppdragets innehåll

Som styrelsemedlem ser du till förbundets bästa som helhet. Tillsammans med styrelsen ansvarar du för att förbundets verksamhetsplan och strategi förverkligas – alltså att vi når målen med verksamheten. Varje styrelsemedlem ansvar för ett verksamhetsområde i sin helhet och fungerar i regel som vice ordförande för en grupp.

 • Leder förbundet som en del styrelsen. Deltar i styrelsens möten i regel en gång i månaden och arbetar med utvecklingsarbeten enligt styrelsens prioriteringar mellan mötena
 • Gör handslag med gruppordförande och ansvarar för gruppordförandes introduktion
 • Stöder och handleder gruppordförande inom respektive verksamhetsområde 
 • Intressebevakar det egna området externt och deltar i den egna gruppens (eller bäst motsvarande) förstärkta utskottsmöten och informerar/rapporterar till gruppen och resten av styrelsen före och efter mötet
 • Håller kontakt med motsvarande förtroendevald FS 
 • För (och bereder) verksamhetsområdets ärenden till förbundsstyrelsen i samarbete med gruppen och personalen
 • Kommunicerar och informerar mellan gruppen och styrelsen 
 • Ansvarar tillsammans med gruppordförande över gruppmedlemmarnas handslag 
 • Leder utvecklingsarbetet inom det egna verksamhetsområdet och tar ställning till nya saker från FS och hur de ska tas i bruk på svenska
 • Följer med material från FS, rekommenderar tillsammans med gruppen för styrelsen vad som ska tas i bruk i FiSSc och översättas
 • Deltar i GuldFiSScmöten, höstsemi, vårsemi, föreningsmöten och andra evenemang som anknyter till uppdraget
 • Tar ställning till projekt i förbundet och följer upp förverkligandet
 • Rekryterar, gör handslag med, introducerar och handleder projektchefer inom det egna verksamhetsområdet

Hur mycket tid tar det?

Styrelsearbetet tar precis så mycket till du vill och kan ge förbundet. I en förening är vi aldrig klara och det finns alltid något att utveckla, ett problem att lösa eller något roligt man vill styra upp – det är alltså långt upp till dig hur mycket tid du vill sätta på scouting, men i alla fall följande ska du räkna med: