Du är här

Idéer för samarbete!

Insamlingen Röda Fjädern ger lionsklubbarna och scoutkårerna en chans att bygga upp eller fördjupa samarbetet sinsemellan. För scoutkåren kan lionsklubben i bästa fall vara en viktig och beständig samarbetspartner som förbättrar och tryggar kårens verksamhetsförutsättningar. Formen av samarbetet kan anpassas enligt kårens egna behov och nedan har vi samlat ihop olika förslag på hur klubbarna och kårerna kan arbeta tillsammans.

Lionsförbundets lokala föreningar är lionsklubbar. Till klubbarnas typiska verksamhet hör ofta understöd för hobbyer (t.ex. scoutarbete), hjälp för äldre, närområdets restaurering och att ordna konserter och offentliga tillställningar.

Scoutkåren är grunden i scoutverksamheten. Kårerna har ungefär 20-200 medlemmar i olika ålder och i Finland finns det cirka 750 fungerande scoutkårer. Av dessa är över hälften samkårer där medlemmarna utgörs av såväl flickor som pojkar. Kårens styrelse leder tillsammans med kårchefen kårens verksamhet, som helt och hållet dras med hjälp av frivilligarbete. Scoutkårer som verkar i området kan hittas med hjälp av kårsökningen på adressen: www.scout.fi/hittaoss.

Samarbete för smidigare verksamhet

 • Hjälp att transportera personer och material: lejonen kan t.ex. skjutsa lokala vargungar till en utfärd och få lägereldskaffe och en introduktion av lägerförhållanden som tack.
 • Hjälp med underhåll och renovering: klubbarna och kårerna kan t.ex. tillsammans renovera kårlokalen, måla stugans staket, förbättra lokalens tillgänglighet eller ordna ett båtfixningstalko.
 • Hjälp med anskaffningar av redskap: lägereldssånger hör till scoutingen. Lionsklubben kan stöda kåren genom att köpa den en gitarr.
 • Gemensamma evenemang: lejonen och scouterna kan ordna gemensamma evenemang eller sammanslå sammanfallande tillställningar till stora, gemensamma evenemang.
 • Hjälp med medelanskaffning: t.ex. julgransförsäljning eller korvgrillning vid byns evenemang kan göras tillsammans. I klubbarna kan det också hittas potentiella julgubbar till julgubbsförmedlingar som sköts av scoutkårer.

Samarbete för ökad kompetens

I både klubbarna och kårerna finns mycket kunskap som båda föreningarna kan dra nytta av.

 • Framför allt i städerna kan kårcheferna vara unga. Lejonen kan fungera som stöd t.ex. då man ska sluta samarbetsavtal, möta församlingen eller sköta ärenden med staden.
 • I kårerna finns mycket kunskap om att ordna evenemang, hajka och hur man kan använda sociala medier i sin kommunikation. Man kan t.ex. ordna en some-kväll där scouterna handleder lejonen i hur man använder sociala medier och samtidigt berättar om kårens verksamhet.
 • I scoutprogrammet ingår det att ta till sig många olika seder och synsätt. Klubben kan presentera hur de stöder sina internationella fadderbarn, eller något annat, på ett för scoutungdomar intressant sätt och sedan diskutera temat tillsammans med scouterna.
 • Att delta och påverka är viktiga medborgarkunskaper. Kåren och klubben kan tillsammans komma överens om vad de vill utveckla i omgivningen och jobba för det, t.ex. genom att skriva ett medborgarinitiativ till kommunen.
 • Lejonen har mycket kunskap och bra material om livsfärdigheter i och med sitt Lions Quest programmet. Lejonen kan med sitt kunnande stöda kårens arbete mot utanförskap genom att delge sina tankar om en sund uppväxt.
 • I kårerna förverkligas otaliga projekt, allt från den årliga adventskalenderförsäljningen till sommarläger. Det finns ett kunnande i att hitta en uppgift för alla och att motivera frivilliga att förbinda sig. Trots det vet kanske många ändå inte riktigt hur man t.ex. hittar finansiering eller skriver en slutrapport för de här projekten. Lejonen kan fungera som bollplank för kåren i projekten samtidigt som kårmedlemmarna kan berätta om hur det är att vara aktivt med och om att prova på något nytt. Klubbarna kan också hjälpa genom att bevilja t.ex. 1000 euro till ett projekt som kåren först sammanställt en plan för och efter projektet redovisar för hur pengarna används och resultatet för projektet.

Samarbete för mångsidigare upplevelser

I kårerna finns många idéer och aktörer, men ibland finns det behov av vuxenresurser. Scouting erbjuder många olika sorters möjligheter för vuxna.

 • Som vuxen kan man gå med i veckoverksamheten eller delta då när det passar en bäst. I många kårer finns det fler barn som vill vara med än det finns personer som kan dra grupper. Mer information om scouting för vuxna hittas på adressen http://www.scout.fi/bli-scout.
 • Mat behövs alltid och därmed också personer som gör den. Lejonen kan komma med på kårens hajk eller läger som matansvariga.

 • Kåren kan bjuda in den lokala lionsklubben till sin utfärd eller andra liknande evenemang.

 • I klubben hittas säkert rikligt med ordförandeerfarenhet och därmed någon man kan bjuda in som ordförande till kårens nästa årsmöte.

 • Både Lionsförbundet och scouterna har mycket internationell verksamhet. Via lejonens utbytesprogram kan unga från Finland uppleva en tid utomlands, samtidigt som unga från ett annat land kan se Finland och delta i en scoutkårs verksamhet. Lionsklubben kan också hjälpa med att planera internationella lägerresor.

Samarbete för framgång

Principen att stöda och hjälpa omgivningen är gemensam för både scouterna och Lions och man kan också samarbeta kring goda gärningar:

 • I många kårer och klubbar görs mycket arbete för krigsveteranernas väl. Verksamhet för att främja veteranernas välmående kan bra göras tillsammans.
 • Försäljning av scouternas adventskalender stöder kårernas verksamhet. Lejonen kan köpa kalendrar åt sig själva och till sina arbetsplatser, men de kan även köpa scouternas julkort som affärspresenter.
 • Klubben kan starta en stipendiefond som kårmedlemmarna kan ansöka om stöd för lägerbetalningar eller redskapsanskaffning från.
 • Scoutledare har möjligheten att utveckla sina ledarfärdigheter med hjälp av TG- och Value Based Leadership-utbildningarna. Klubben kan stöda lokala unga i betalningen av kursdeltagaravgifterna och deltagaren kan under eller efter utbildningen berätta om sina nyinlärda ledarfärdigheter.
 • Scouterna arbetar med flera utvecklingsprojekt. Klubben och kåren kan tillsammans fördjupa sig i projekten och dess mål och samla pengar för att förverkliga dem. Man kan t.ex. tillsammans understöda en ung nepalesisk scouts resa till ett finländskt scoutläger.