Röda Fjädern

 

Röda Fjädern- en chans att samarbeta med Lions 

Röda Fjädern är Lionsförbundets riksomfattande insamling. Insamlingen stöder ungdomsarbete under åren 2016-2017 via flera olika organisationer. Scouterna är en av Röda Fjäderns partners och får därmed en del av de insamlade medlen till sitt förfogande. Mer information om Röda Fjädern hittar du på adressen www.punainensulka.fi. Inom scouterna används de insamlade medlen till att stärka barn och ungas arbetslivs-, ledarskaps- samt ekonomiska färdigheter och även till att lyfta fram det kunnande, som varje ung får tack vare scoutingen. Målet är att ge de unga chansen att utvecklas så att de kan leva ansvarfullt såväl privat, i sin omgivning som i välfärdssamhället.

Den lokala lionsklubben kan vara ett väldigt viktigt stöd och en trygghetsfaktor för scoutkåren. Inom ramen för den aktuella insamlingen erbjuds kårerna nu en utmärkt chans att intensifiera eller påbörja samarbetet med det egna områdets klubb.

Vad gör Lions?

Lionsklubbarna gör frivilligarbete i den egna kommunen och tillsammans med andra lionsklubbar arbetar de omkring i landet och världen.  I Finland fungerar 935 lionsklubbar som sammanlagt har 25 000 medlemmar. Uppskattningsvis hjälper de finländska lionsklubbarna människor i nöd, både inrikes som i världen, med 4-5 miljoner euro per år.

De lokala lejonen arbetar frivilligt för den egna nejdens nytta. Ofta erbjuder lionsklubbarna en frivilligarbetsinsats eller ekonomiskt stöd exempelvis för olika sorters ungdomsverksamhet. Typiska aktiviteter är understöd av hobbyer (t.ex. scouting), hjälp för de äldre, närområdets städning och ansiktslyft och ordnande av konserter samt övriga offentliga evenemang.

I många kommuner har scoutkårerna och lionsklubbarna redan långa samarbetstraditioner,  till exempel som arrangörer av gemensamma evenemang.

Med hjälp av samarbetet kan kåren trygga ett bra lokalt stöd. Lionsklubbarna får använda en del av sina insamlade medel till att understöda lokalt ungdomsarbete, alltså kan de enskilda klubbarna också stöda kårerna direkt. För kåren kan den lokala lionsklubben som bäst vara en viktig och beständig samarbetspartner som förbättrar och tryggar kårens verksamhetsförutsättningar. Formen för samarbetet kan förhandlas om utgående från kårens egna behov. Man kan till exempel tillsammans med Lions renovera kårens stuga eller båt.

Hur syns samarbetet i kårerna?

De lokala lionsklubbarna har redan påbörjat insamlingen och har visat stort intresse för scoutsamarbetet. Scouterna kommer sannolikt under insamlingen bjudas in för att tala på olika tillställningar ordnade av de lokala klubbarna. Vi försöker koordinera alla presentationer via Saara Nykänen på FS kontor. Det kommer att finnas färdiga presentationsbotten som kan användas för sådana besök.

Röda Fjädern erbjuder en utmärkt chans att bekanta sig med den lokala klubben och även bygga upp ett långsiktigare partnerskap. Det är bara att ta kontakt!