Du är här

Kårposten

Kårposten är förbundets informationspost till alla kårerna och innehåller aktuell information från förbundet till kårerna. Kårposten skickas ut ca 6 ggr/år till kårens kårpostmottagare (1/kår).

Utöver pappersversionen skickas en elektronisk version av kårpsoten till kårpostmottagarna, förbundets förtroendevalda och de roverscouter och ledare som anmält sig till regionernas e-postlistor.  I materialet informeras också om vad som är aktuellt i FS.