Du är här

Kårpost 7/2017

Innehåller

HÖSTMÖTE - SAMMANDRAG
ÅRSRAPPORT 2017
BOKA KÅTAN FÖR 2018
KÅTAN -FÖRFRÅGAN
RÖJNINGSLÄGER PÅ KÅTAN 2018
STIPENDIER
WALDEMAR VON FRENCKELL
KUKSA TO DO´s FÖRE ÅRSSKIFTET
FISSCÅRET 2018
EVENEMANGSKATALOGEN 2018
KÅRSTÖDET HÄLSAR
HJÄLP FÖR PLANERING OCH UPPFÖLJNING
SOMMARLÄGER I BARÖSUND
FISSC ANSTÄLLER


Pärmbladet hittar ni här!

HÖSTMÖTE 2017

Missade du höstmötet i Sundom, Vasa?  Bifogat ett sammandrag över de beslut som fattades på förbundenas möte.
BILAGA - Sammandrag
                

ÅRSRAPPORT 2017

Kårchefen, programchefen, uppdragschefen, kårsekreteraren och medlemsregisteransvarig får i slutet av december per e-post en länk till kårens förhandsifyllda årsrapport. Uppgifterna i den förhandsifyllda rapporten baserar sig på kårens uppgifter i medlemsregistret Kuksa 21.12.2017.  
Årsrapporten är fr.o.m. i år indelad i fyra delrapporter: 

  • Kårchefens rapport, med frågor gällande ledarskap i kåren och dess verksamhetsomgivning  
  • Programchefens rapport, med frågor om scoutprogrammet och hur det i praktiken förverkligas i kåren  
  • Uppdragschefens rapport, med frågor gällande ledarresurser och ledarskapet i kåren, t.ex. utbildning och handslag för kårens ledare 
  • Verksamhetsrapportering, med statistik gällande kårens utförda spår, aktiviteter, medlemsantal, utbildningar etc.  Denna rapport innehåller förhandsifyllda uppgifter från Kuksa, som kåren korrigerar och kompletterar.

Deadline för årsrapporten är 31.1.2018!                 

BILAGA - Årsrapport pappersblankett

BOKA KÅTAN FÖR 2018 & KÅTAN -FÖRFRÅGAN

Planerar din kår en vistelse till Kåtan eller BabyKåtan år 2018? Scoutstugan i Muonio kan användas av kårens scouter och ledare. Boka in er vistelse så fort som möjligt. Bokningsläget hittar ni på www.scout.fi/katan. På samma sida kan ni enkelt skicka in en bokningsförfrågan! 

Vi önskar även få in era tankar gällande Kåtan och därför har en länk till Kåtan-förfrågan skickats till kårens kårchef! Förfrågan kan besvaras enskilt som ledare eller tillsammans som kår. Om du ännu inte besvarat förfrågan, gör det senast 4.12 via länken www.webropolsurveys.com/S/316086D91BCA8AF2.par 

RÖJNINGSLÄGER PÅ KÅTAN 2018

Känns en resa till Kåtan på egen hand svår att genomföra? Nu kan du som är roverscout eller äldre passa på att åka på röjningsläger i maj 2018 (prel. 25.5-1.6). Anmäl dig i Kuksa via länken https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=18134 .             
Vi samåker i mån av möjlighet och ersätter åtminstone delvis dina resekostnader! För mera information kontakta Frida, frida.lundberg@scout.fi     

STIPENDIER

Irres internationella fond:
Är du kvinnlig scoutledare i åldern 18-29 år?Har du funderat på volontärarbete utomlands? Då kan du ansöka om understöd för din vistelse via Irres internationella fond, DL 30.11! 

De kändaste scouthemmena är de som ägs av världsförbunden. Flickscouternas världsförbund, WAGGGS, äger fyra scouthem: Our Chalet i Schweitz, Our Cabana i Mexiko, Pax Lodge i Storbritannien och Sangam i Indien. Scoutröreslens världsorganisation WOSM äger två scouthem: Cairo International Scout Centre i Egypten och Kandersteg Internationas Scout Center (KISC) i Schweitz. 

På scouthemmen ordnas internationell verksamhet året runt: kurser, möten, serviceprojekt och bekantning med den lokala kulturen. WAGGGS:s scouthem tar emot flickor som volontärer. På WOSM:s scouthem kan såväl flickor som pojkar söka om volontärarbete. Mer information om volontärarbete på scouthemmen hittar du på scouthemmens egna webbplatser.

FiSSc-stipendier:

Glöm inte heller FiSSc stiepndierna, DL 15.4 och 15.10.  Informera gärna era scouter och deras föräldrar om möjligheten att ansöka om stipendium för deltagande i kårens, FiSSc eller FS evenemang och utbildningar.  Inför år 2018 har FiSSc budgeterat mer medel specifikt för familjer med anstängd ekonomi. 

ansokan.scout.webbhuset.fi 

WALDEMAR VON FRENCKELL

Understöd från Waldemar von Frenckells –stiftelse beviljas år 2018 för kårprojekt med målsättning att understöda de äldre åldersgruppernas verksamhet, speciellt någon form av lotsverksamhet i enlighet med programsatsningen. Läs mera bifogat!

BILAGA - W von Frenckell

KUKSA TO DO´s FÖRE ÅRSSKIFTET

Det är igen dags för kårens medlemsregisteransvariga att se över kårens medlemmar i KUKSA! Utgående från medlemsantalet i Kuksa vid slutet av året faktureras kårens medlemmar för RAT1 och röstlängder för vårmötet räknas. Bifogat finns en checklista för årsskiftet gällande Kuksa! 

BILAGA - Kuksa checklista

FiSScÅRET 2018

Bifogat finns kalendern med de viktigaste DL datumen för år 2018!

BILAGA - FiSScÅret 2018

EVENEMANGSKATALOGEN FÖR 2018 ÄR HÄR!

I evenemangskatalogen hittar du info om alla FiSScs evenemang 2018! Läs igenom katalogen; anteckna gärna för varje evenemang vilka medlemmar i kåren som borde gå vilket evenemang och sätt in en påminnelse i kalendern om när det börjar vara dags att anmäla sig! 
Varje kår får ett exemplar av katalogen här i kårposten. Fler kan fås genom att mejla gunilla.edelmann@scout.fi. Du hittar också katalogen på nätet, genom att gå in på verksamhet.scout.fi - Utbildning - Utbildningsansvarigas verktyg. 

Inför varje anmälningsDL skickas det också ut ett evenemangsinformationsmejl med närmare information om de evenemang som är aktuella. Håll ögonen på de mejlen! 

Coachutbildningen 19-21.1 i Tammerfors och Första hjälpen 1 3-4.2 i Karis hade anmälningsdeadline 15.11 men har fått förlängd anmälningstid. De nya sista anmälningsdagarna är 29.11 (coach) och 5.1 (första hjälpen). Anmälningslänkarna finns i händelsekalendern på scout.fi
  
BILAGA - Evenemangskatalogen 2018

KÅRSTÖDET HÄLSAR!

Kårturné 2018
Planeringen av FiSSc:s kårturné 2018 är i full gång! Alla kårer har redan blivit kontaktade och preliminärt tillfrågade om lämplig tidpunkt för ett kårturnébesök.  Mer info inom kort. 

Coachutbildning - efteranmälan
Anmälningstiden till coachutbildning har förlängts. Många har redan anmält sig, men ännu finns några lediga platser på FiSSc:s allra första coachutbildning, den 19-21.1.2018 i Tammerforstrakten. Anmäl dig i Kuksa senast 29.11!
                                                                   

HJÄLP FÖR PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Ta hjälp av roverscouternas vandringskarta och explorerscouternas karta i planeringen för och uppföljningen av rover- och explorerscouternas verksamhet i kåren. Kartorna finns som bilaga i denna Kårpost, ge dem gärna vidare åt lotserna i kåren. Om ni vill printa fler till kåren finns de tillgängliga på scoutprogrammet.fi. Om ni har frågor om kartorna kan ni höra av er till Annika på kansliet (annika.ronnblad@scout.fi).  
                    
BILAGA - Explorerscouternas karta
BILAGA - Roverscouternas vandringskarta     
            

SOMMARLÄGER I BARÖSUND

Låter varma augustidagar i Ingå vackra skärgård som en lägeridyll? Nu har just ni chansen att förverkliga årets mysigaste läger! 
  
Testa på en ny form av utmaning i kåren och ordna ett sommarläger i samarbete med FDUV (Förbundet de utvecklingsstördas väl). Lägerprogrammet utgår från ett traditionellt scoutläger men skräddarsys enligt kårens och deltagarnas önskemål och behov. I lägret deltar ledare och deltagare från båda organisationerna.  

Intresserade? 
Anmäl ert intresse till Sabina Fortelius på kansliet (sabina.fortelius@scout.fi, 050 3730 472) senast 17.12 

BILAGA - Samarbetsläger med FDUV

FiSSc ANSTÄLLER EN PROJEKTKOORDINATOR

Vi söker en Projektkoordinator med ansvar för utveckling av verksamhetsområdena ledarstöd och samhälle med inledning 22.1.2018 eller enligt överenskommelse, Helsingfors och runtom i förbundet.

Det här är arbetet för dig som tillsammans med förtroendevalda vill och kan utveckla verktyg för att rekrytera, introducera och utbilda ledare i scouterna. Du deltar mångsidigt, från planering till förverkligande, i alla våra samhällsriktade och andra kampanjer och stärker vår förmåga att synliggöra och utnyttja kampanjerna effektivt. Kom med och jobba för att alla scoutkårer ska ha de bästa verksamhetsförutsättningarna.

Läs mera om tjänsten på scout.fi