Du är här

Kårpost 7/2016

Innehåller

ÅRSRAPPORTEN
FISSC ORGANISATION OCH KÅRSTÖDET 2017
WALDEMAR VON FRENCKELL
KUKSA - UPPDATERINGAR
UPPDATERA KÅRENS REGISTER
KÅTAN - BOKA FÖR 2017
FÖRLÄNGD ANMÄLNINGS DEADLINE
FISSC BEYOND THE POND
VINTERFISSCE 2017
KONATAKTUPPGIFTER TILL KANSLIET
VÄLKOMMEN PÅ SCOUTGLÖGG
JULSTÄNGT PÅ KANSLIERNA


 

Pärmbladet hittar du som vanligt här.

AnkkuriÅRSRAPPORTEN

Även i år får de kårer som utnyttjat Kuksa till max glädjen av att fylla i en delvis färdigt ifylld årsrapport! Varje kår får en personlig länk till årsrapporten där ni kan korrigera den information som FS kunnat utläsa från Kuksa. Kvar blir att besvara de frågor som är specifika för i år! Ni hittar blanketterna i pappersformat på adressen www.partio.fi/vuosiseloste 

AnkkuriFISSC ORGANISATION OCH KÅRSTÖDET 2017

I samband med det förnyade kårstödet så har vi arbetat med att uppdatera FiSSc organisation. Målet med den nya organisationen är att den skall stöda det förnyade kårstödet och reflektera dagens samhälle bättre.  Varje verksamhetsområde leds av en gruppordförande och vice (styrelsemedlem) och alla områden har en utsedd kanslikontakt som ansvarar för verksamhetsområdet för kansliets del. Bifogat information om kårstödet, de nya kåruppdragen och FiSSc – organisation.

Bilaga: Nytt kårstöd
Bilaga: Nytt kårstöd områden
Bilaga: Organisationsuppdatering
Bilaga: Uppdragsbeskrivning kårchef
Bilaga: Uppdragsbeskrivning programchef
Bilaga: Uppdragsbeskrivning uppdragschef

AnkkuriWALDEMAR VON FRENCKELL

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) lediganslår understöd att söka för verksamhet i kåren. Medlen beviljas av stiftelsen Waldemar von Frenckell. Alla scoutkårer som hör till SP-FS kan ansöka om understöd från stiftelsens medel.   Understöd från Waldemar von Frenckells –stiftelse beviljas år 2017 för kårprojekt med målsättning att förverkliga scoutprogrammets uteaktiviteter i enlighet med programsatsningen. 
Mera information och exempel på hurdan verksamhet ni kan ansöka understöd för finns på adressen ansokan.scout.webbhuset.fi Tips på utfärdsmål hittar ni bl.a. på adressen www.utinaturen.fi

Bilaga

AnkkuriKUKSA - UPPDATERINGAR

Kuksa har under hösten genomgått några uppdateringar. Bland annat finns de nya kåruppdragen nu i Kuksa, behandlingen av medlemsansökningar har ändrats och kårens kårpostmottagare uppges nu i kårprofilen. Läs mera bifogat! 
www.scout.fi/kuksauppdateringar

Bilaga

AnkkuriUPPDATERA KÅRENS REGISTER

Det är igen dags för kårens medlemsregisteransvariga att se över kårens medlemmar i KUKSA! Utgående från medlemsantalet i Kuksa vid slutet av året faktureras kårens medlemmar för RAT1 och röstlängder för vårmötet räknas.

Kårens kårchef/medlemsregisteransvarig/sekreterare får ut en lista på kårens medlemmar såhär:

  • Gå till Urval – tryck på blåa knappen ”Nytt urval”
  • Välj under rubriken ”Medlemskap”: 1-jäsen och kårens namn

Du får nu ut en lista på alla de medlemmar som FiSSc-fakturerar för. Om kåren även har understödande medlemmar och ni vill få ut en komplett medlemslista, klicka då även i de övriga medlemstyperna i urvalet.
Kontrollera att alla era aktiva medlemmar är av medlemstyp 1. Observera att FiSSc inte använder medlemstypen 2-jäsen.

AnkkuriKÅTAN - BOKA FÖR 2017

Planerar din kår en vistelse till Kåtan/BabyKåtan år 2017? Boka så fort som möjligt, dock senast 31.12.2016 er vistelse. FiSSc-kårer har förkörsrätt att boka år 2017. Efter årsskiftet tillåter vi även bokningar av kårer från de finskspråkiga distrikten.
Ta en titt på bokningsläget och fyll i en bokningsförfrågan här: www.scout.fi/katan

AnkkuriOBS! - FÖRLÄNGD ANMÄLNINGS DL

Notera förlängd anmälnings deadline till en del Evenemang.

Bilaga

AnkkuriFISSC BEYOND THE POND

Vill du se till att en ny ledare får det bästa möjliga välkomnandet till scoutingen och till er kår? Vill du ha en ny sorts utmaning i ditt ledaruppdrag och vill du vara med och se till att FiSSc är ett öppet och välkomnande förbund? Explorerscouter och äldre, kom med som deltagare i programmet eller medlemmar i projektgruppen för FiSSc GA-satsning FiSSc Beyond the pond!
verksamhet.scout.fi/gemensamtansvar

Bilaga: Reklam
Bilaga: GA projektgrupp

 

AnkkuriVINTERFISSCE 2017

Nog har ni väl i er kår börjat slipa på era scoutfärdigheter? VinterFiSSce kommer att utmana alla scouter i Finland till att tävla i vinterförhållanden i Raseborg nästa mars – anmälan är nu öppet och vi vill med staben se just er patrull på plats!
Mera information finns på webben, eller så kan man ta kontakt med staben – kontaktuppgifter nedan.
www.vinterfissce2017.wordpress.com 
vinterfissce@gmail.com

Bilaga

AnkkuriKONTAKTUPPGIFTER TILL KANSLIET

I och med organisationsuppdateringen sker det även en del förändringar i arbetsuppgifterna på kansliet. Blicken är riktad på att stöda scoutingen i kårerna och därför synliggör vi nu bättre vad var och en på kansliet arbetar med så att kårerna ska hitta rätt person i rätt fråga.

Bilaga

AnkkuriVÄLKOMMEN PÅ SCOUTGLÖGG

Helsingfors: Välkommen till Scoutstationen för att träffa vänner och bekanta torsdagen den 8 december kl. 14-19. God stämning och vinterlandskap utlovas!
Vasa: Välkommen även på Scoutglögg till regionkansliet i Vasa den 8 december kl. 18-19.30. Trevlig samvaro och pepparkakor utlovas!
Åbo: Välkommen även på Scoutglögg till regionkansliet i Åbo den 15 december kl. 15-18.

AnkkuriJULSTÄNGT PÅ KANSLIERNA

Scoutstationen håller julstängt 22.12.2016 – 1.1.2017. Även på de övriga FiSSc-kanslierna är bemanningen varierande både före jul och under mellandagarna. Kansliet tackar för samarbetet 2016 och önskar er alla en god jul!